Profiles

Jacob_Ostberg

Jacob Östberg

Professor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 46 49
E-post jacob.ostberg@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 7:217 A
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jacob Östberg är professor i reklam & PR vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och ämnesansvarig vid marknadsföringssektionen. Han disputerade vid Lunds universitet 2003 på en avhandling för vilken Östberg tilldelades Skåneländska gastronomiska akademiens forskningspris. Därefter har han varit verksam vid de företagsekonomiska institutionerna i Lund och Stockholm samt som gästlärare vid Bìlkent University i Ankara, Turkiet. Efter att Östberg blivit docent i företagsekonomi valde han att bredda sig genom att söka sig till Centrum för modevetenskap på Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Östberg blev sedermera bedömd som docent även i modevetenskap innan han valde att återvända till den företagsekonomiska fållan. Utöver sina uppdrag på SBS har han också varit visiting distinguished professor of marketing på Aalto University School of Business i Helsinki, Finland.

Undervisning

Östberg undervisar på både grundnivå och på avancerad nivå. Dessutom handleder han doktorander i marknadsföring.

Forskning

I sin forskning tittar Östberg på olika aspekter av konsumtionens symboliska dimensioner. Han är t.ex. intresserad av hur individer i vårt konsumtionssamhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter. Östbergs forskningspublikationer har bl.a. förekommit i Advances in Consumer ResearchConsumption, Markets and Culture, European Journal of MarketingJournal of Global Fashion Marketing, Journal of Marketing Management, Research in Consumer Behavior, och Marketing Theory såväl som i ett flertal bokkapitel publicerade i svenska såväl som internationella antologier. Han har också skrivit böckerna Marknadsföring, människor och interaktion, där han tillsammans med Peter Svensson gör en kritisk granskning av de mest grundläggande marknadsföringsbegreppen; Konsumtion – begreppbart, där han tillsammans med etnologen Lars Kaijser ger en introduktion till konsumtionskulturområdet; och Märken och människor – om marknadssymboler som kulturella resurser, där han tillsammans med Anders Bengtsson tar ett samlat grepp på de olika roller som varumärken spelar för dagens konsumenter. För att fånga de visuella aspekterna av dagens konsumtionskultur har Östberg också arbetat med videografier och har presenterat prisvinnande filmer på The ACR Film Festival och i Consumption, Markets and Culture.

Senast uppdaterad: 15 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa