Stockholms universitet

Jacob ÖstbergProfessor

Om mig

Jag är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring. Tidigare var min titel professor i reklam & PR. Jag disputerade vid Lunds universitet 2003 på en avhandling för vilken jag tilldelades Skåneländska gastronomiska akademiens forskningspris. Därefter har jag varit verksam vid de företagsekonomiska institutionerna i Lund och Stockholm samt som visiting distinguished professor of marketing på Aalto University School of Business i Helsinki, Finland och gästlärare vid Bılkent University i Ankara, Turkiet. Efter att jag blivit docent i företagsekonomi valde jag att bredda mig genom att söka mig till Centrum för modevetenskap på Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Där blev jag sedermera bedömd som docent även i modevetenskap innan jag kände kallet tillbaka till den trygga företagsekonomiska fållan.

Undervisning

Jag undervisar på både grundnivå och på avancerad nivå. Dessutom handleder jag doktorander i marknadsföring.

Forskning

Jag forskar framförallt inom området konsumtionskulturteori och är ledare för forskargruppen "Consumer Culture Theory Research Group". Utöver det är jag medlem i standing track "Nordic Consumer Culture" kopplat till Nordisk företagsekonomisk förening (NFF).

I min forskning tittar jag på olika aspekter av konsumtionens symboliska dimensioner. Jag är t.ex. intresserad av hur individer i vårt konsumtionssamhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter. 

Mina forskningspublikationer har bl.a. förekommit i Advances in Consumer Research; Consumption, Markets and Culture; European Journal of Marketing; Journal of Consumer Culture; Journal of Consumer ResearchJournal of Global Fashion Marketing; Journal of Historical Research in Marketing; Journal of Marketing Management; Journal of Place Management and Development; Marketing Theory; och Research in Consumer Behavior såväl som i ett flertal bokkapitel publicerade i svenska såväl som internationella antologier.

Jag har också skrivit böckerna Unboxing Marketing: Creating Value for Consumers, Firms, and Society, där jag och medförfattarna Benjamin Hartmann, Anders Parment and Cecilia Solér ger marknadsföringsstudenter en rad nya perspektiv på klassisk marknadsföring; Marknadsföring, människor och interaktion, där Peter Svensson och jag gör en kritisk granskning av de mest grundläggande marknadsföringsbegreppen; Konsumtion – begreppbart, där jag tillsammans med etnologen Lars Kaijser ger en introduktion till konsumtionskulturområdet; och Märken och människor – om marknadssymboler som kulturella resurser, där jag tillsammans med Anders Bengtsson och Benjamin Hartmann tar ett samlat grepp på de olika roller som varumärken spelar för dagens konsumenter. För att fånga de visuella aspekterna av dagens konsumtionskultur har jag också arbetat med videografier och har presenterat prisvinnande filmer på The ACR Film Festival och i Consumption, Markets and Culture.

För att nå människor utanför akademin har jag också skrivit böcker där jag introducerar begreppet konsumtionskultur för en bredare publik: Vi är vad vi köper: konsumtionskulturen är här för att stanna, tillsammans med antropologen Katarina Graffman samt På jakt efter den tid som kommer: bubblor, skam och andra fenomen tillsammans med Graffman och modevetaren Emma Lindblad. Tillsammans med Katarina Graffman skriver jag en blogg på Resumés hemsida, och tillsammans med professor Benjamin Hartmann krönikor i Resumé där vi introducerar marknadsföringsforskning för en bredare publik.