Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jan KleinemanProfessor emeritus

Om mig

  Forskningen är ägnad den centrala förmögenhetsrätten och då särskilt skadeståndsrätt och min nuvarande huvudinriktning för gränsområdet mellan bolagsrättt och skadeståndsrätt. Titeln på min avhandling (1987) var Ren förmögenhetsskada. Jag är grundare av av Juridisk Tidskrift och drev tidskriften under drygt 10 år. Jag startade sedan ett samarbete med Queen Mary College har som utvecklade på såväl forskar- som studentnivå under min medverkan. Arbetet med DCFR en europeisk civillagskodifikation  kom därefter att sysselsätt mig mycket under ett antal år och som avslutades med att jag ledde en regeringsinitierad konferens under Sveriges senaste ordförandeskap.

Jag tog därefter initiativet till bildande av av Stockholm Centre for Commercial Law som jag var ledde som föreståndare under många år och jag är fortfarande ordförande för det vetenskapliga rådet och skall i den egenskapen svara för det övergripande ansvaret för centrets vetenskapliga utveckling, medan föreståndaren svarar för centrets administrativa frågor. I egenskap av ordförande för det särskilda utskottet fram till 2020 svarade  jag för beredningen av viktiga frågor som skulle behandlas vid centrets styrelsemöten - särskilt internationella och nordiska konferenser samt frågan om vilka prioriteringar centret bör göra samt avvägningen mellan centergemensamma frågor och sådana frågor som skall eller bör hanteras inom ramen respektive avdelning. Vidare behandlades i särskilda utskottet framtidsfrågor. Jag blev för ca 15 år sedan kontaktad av center for comparative law i Oxford och tog då på det brittiska centrets önskemål initiativet till ett omfattande samarbete mellan SCCL och Oxford och utvecklade en särskild tjänst för svenska forskare i Oxford och tillsammans med andra även ett seniorstipendium samt ett system med konferenser och föredrag. Jag var vidare ordförande i centret s.k. Oxford Committee som handlägger frågor om det särskilda samarbetet mellan centret och Oxford University, bl.a. just den tjänst som centret tillhandahåller där. Jag har nyligen lämnat den positionen. Jag utnämndes våren 2018 till hedersdoktor vid Åbo akademi och mottog samma år Emil Heijnes pris för min vetenskapliga verksamhet. Jag går i pension våren 20121.