Profiles

Jan Kleineman

Professor i civilrätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 21 67
E-post jan.kleineman@juridicum.su.se
Besöksadress Huvudbiblioteket , Universitetsvägen 10
Rum SUB 622
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

  Forskningen är ägnad den centrala förmögenhetsrätten. Titeln på min avhandling (1987) var Ren förmögenhetsskada. Jag var sedan dess start och under flera år redaktör för Juridisk tidskrift. De institutionella kontakterna med Queen Mary & Westfield College har utvecklats under min medverkan. Arbetet med en europeisk civillagbok har sysselsatt mig mycket under de senaste åren.

Inom ramen för Stockholm Centre for Commercial Law är jag ordförande för det vetenskapliga rådet och skall i den egenskapen svara för det övergripande ansvaret för centrets vetenskapliga utveckling, medan föreståndaren svarar för centrets administrativa frågor. I egenskap av ordförande för det särskilda utskottet svarar jag för beredningen av viktiga frågor som skall behandlas vid centrets styrelsemöten samt frågan om vilka prioriteringar centret bör göra samt avvägningen mellan centergemensamma frågor och sådana frågor som skall eller bör hanteras inom ramen respektive avdelning. Särskilda utskottet ansvarar också för centrets internationella seminarier som kräver ianspråktagande av mer resurser än vad varje enskild avdelning förfogar över. Vidare behandlas i särskilda utskottet framtidsfrågor. Jag är vidare ordförande i centret s.k. Oxford Committee som handlägger frågor om det särskilda samarbetet mellan centret och Oxford University, bl.a. den tjänst som centret tillhandahåller där.

Senast uppdaterad: 2 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa