Profiles

Johan Bergman

Carl-Johan Bergman

Forskare

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post johan.bergman@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 940
Postadress Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen 106 91 Stockholm

Forskning

Forskningsområden

Modern politisk historia

Populärkultur och historia

Genushistoria

Pågående forskning

I projektet Är deras sak vår? Svensk solidaritet med Chile 1971–1991, finansierat av Vetenskapsrådet (2016-2018) studerar jag solidaritetens villkor. Detta genom att undersöka vad som skedde i relationen mellan chilenska flyktingar och svenska vänsteraktivister i 1970- och 1980-talets Sverige. Sveriges stöd till chilenarna utmärkte sig markant på grund av dess omfattning: Hur uttrycktes solidariteten med chilenarna i praktiken?

I fokus står Chilekommitténs utveckling åren 1971–1991. Mitt projekt har som utgångspunkt att Chilekommittén gav upphov till särskilda kontaktzoner mellan svenskar och chilenare. Projektet leder för det första till ökad kunskap om hur solidaritetspraktiker uppstår, fungerar och upprätthålls. Studien ger för det andra en förklaring till den svenska chilesolidaritetens karaktär och utveckling och presenterar en sammanhållen bild av hur svensk chilesolidaritet bör förstås i ett internationellt sammanhang. Solidaritet har betytt olika saker i olika delar av världen. Den västerländska medelklassens behov av ett individuellt självförverkligande har förenats med fattigare länders behov av rättvisa, bröd och politisk frihet – men drivkrafterna har varit olika. Projektets fokus på mötet mellan solidaritetens subjekt och objekt utmanar därför den etablerade förståelsen av hur solidaritet har utvecklats under övergången från industrisamhället till tjänstesamhället i globaliseringens tidevarv.

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

Filer

Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa