Profiles

Josefine Löfblad

Josefine Löfblad

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post josefine.lofblad@teater.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i teater- och dansvetenskap sedan september 2018. Jag har en kandidatexamen i teatervetenskap från Stockholms universitet och en Nordisk master i dansvetenskap (NoMAds). Jag är även utbildad dansare på Kungliga Svenska Balettskolan och Dans och Cirkushögskolan (DOCH) och har arbetat som samtida dansare och koreograf, huvudsakligen som del av gruppen Autopilot. 2014 var jag med och startade Köttinspektionen, en scen för experimentell dans, teater och bildkonst i Uppsala.

Forskning

Avhandlingsprojekt: Mellan det museala och det teatrala: tre samtida danshistoriska iscensättningar (arbetsnamn)

Mitt avhandlingsprojekt tar avstamp i ett nutida intresse för arkiv och historia inom dansfältet, samt i den frekventa närvaron av dans i museer under de senaste tjugo åren. Projektet kombinerar metodologier från Performance Studies med historiografi i syfte att undersöka nutida användningar, gestaltningar och produktioner av danshistoria. Undersökningen kommer framför allt att cirkulera kring tre danshistoriska iscensättningar: 1) utställningen ”Rolf de Marés dansmuseum” på Dansmuseet i Stockholm; 2) franska koreografen Boris Charmatz 20 Dancers for the XX Century, en performance av ett levande, dansande arkiv, som i sin tur utgör del av det större projektet Musée de la danse i vilket Charmatz utforskar och utmanar vad ett dansmuseum kan vara; samt 3) amerikanska koreografen Trajal Harrells Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church,  en serie dansverk i vilka Harrell sammansmälter vogueing med tidig postmodern dans för att därigenom performativt fantisera kring en fiktiv, eller ”omöjlig”, danshistoria.

Handledare

Dirk Gindt och Lena Hammergren

Intresseområden

Samtida dans, performativa arkiv, dans i museer, reenactments, danshistoriografi, Performance Studies, performativitet

Publikationer

2018. ”Bodily Archiving in 69 Positions”. Nordic Journal of Dance 9(1), pp. 4-13. (peer-reviewed research article)
http://www.nordicjournalofdance.com/NordicJounal_9(1).pdf

2018. “Konsten att dokumentera”. Danstidningen nr 4, 2018, p. 10. (recension i tidskrift)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa