Stockholms universitet logo, länk till startsida

Josefine LöfbladDoktorand

Om mig

Doktorand i teater- och dansvetenskap sedan september 2018. Jag har en kandidatexamen i teatervetenskap från Stockholms universitet och en Nordisk master i dansvetenskap (NoMAds). Jag är även utbildad dansare på Kungliga Svenska Balettskolan och Dans och Cirkushögskolan (DOCH) och har arbetat som samtida dansare och koreograf, huvudsakligen som del av gruppen Autopilot. 2014 var jag med och startade Köttinspektionen, en scen för experimentell dans, teater och bildkonst i Uppsala.

Forskning

Utgångspunkten för mitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln ”Danskonstnären som historiker”, är det stora intresse för att göra rekonstruktioner och reenactments som funnits inom det samtida dansfältet under de senaste 20, 30 åren samt diskursen kring detta. Det jag emellertid valt att fokusera på är att många dansare och koreografer skapat reenactments som snarast kan sägas vara ett slags historiska fiktioner. Det är reenactments i vilka dansare eller koreografer fantiserar och också medvetet ändrar, lägger till eller drar ifrån, i det historiska material de bygger på, och som därmed suddar ut gränser mellan historiska fakta och fiktion, sanning och fantasi. Jag ska därför undersöka dansverk av koreograferna Trajal Harrell (US), Frédéric Gies (FR/SE) och Stina Nyberg (SE) som innehåller sådana fantasier och förändringar – eller vad jag har valt att kalla ”historiska fantasier och interventioner”. Genom projektet undersöker jag vad historiska fantasier och interventioner kan åstadkomma, såväl i som bortom själva föreställningsögonblicket.

Handledare

Dirk Gindt och Lena Hammergren

Intresseområden

samtida dans, reenactment, dansanalys, danshistoria, historisk fiktion 

Publikationer

2018. ”Bodily Archiving in 69 Positions”. Nordic Journal of Dance 9(1), pp. 4-13. (peer-reviewed research article)
http://www.nordicjournalofdance.com/NordicJounal_9(1).pdf

2018. “Konsten att dokumentera”. Danstidningen nr 4, 2018, p. 10. (recension i tidskrift)