Stockholms universitet

Johan MagnéliHandläggare

Om mig

Handläggare på Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet med ansvar för nedanstående ärenden:

  • rekrytering (adjunkter, biträdande lektorer, universitetslektorer och professorer)
  • befordran (till universitetslektor och professor)
  • docentur 
  • affiliering av professorer
  • adjungering av professorer
  • anställning av gästprofessorer
  • återanställning av professorer

Uppdrag

Ingår i projektgruppen för införande av nytt rekryteringssystem på SU.

Samhällsvetenskapliga fakultetens kontaktperson till Stockholms universitets studentkår (SUS) för studentinflytande.

Arbetsmiljöombud på Områdeskansliet för humanvetenskap tillsammans med Mymsan Gallen Martinsson och Eva Persson.

Bakgrund

Filosofie masterexamen (Filmvetenskap)

Filosofie kandidatexamen (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Filosofie kandidatexamen (Filmvetenskap)