Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johan MagnéliHandläggare

Om mig

Handläggare på Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet med ansvar för nedanstående ärenden:

  • rekrytering (adjunkter, biträdande lektorer, universitetslektorer och professorer)
  • befordran (till universitetslektor och professor)
  • docentur 
  • affiliering av professorer
  • adjungering av professorer
  • anställning av gästprofessorer
  • återanställning av professorer
  • tjänstledighet av professorer
  • Avtalshantering (tillsamans med Andreas Pettersson)

Kontaktperson till Stockholms universitets studentkår (SUS) tillsammans med Hans Rosenberg.

Arbetsmiljöombud på Områdeskansliet för Humanvetenskap tillsammans med Mymsan Gallen Martinsson och Anna Carlstedt.