Profiles

Johan Schelin

Johan Schelin

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 22 14
E-post johan.schelin@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 939
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Som föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt vid Juridiska fakulteten arbetar jag huvudsakligen med sjö- och transporträtt samt handelsrätt. Såväl sjö- och transporträtten som handelsrätten är ämnen av internationell karaktär. Lagstiftningen på området bygger ofta på konventioner. Sjörätten kan sägas innefatta all juridik som har med sjöfarten att göra. Det kan röra finansiering av fartyg, sjösäkerhet, sjömäns arbetsvillkor och ansvar för miljöutsläpp från fartyg.  Transporträtten tar sikte på de regler som rör transporter av passagerare och gods oberoende av transportslag samt spedition. 

Jag har tidigare arbetat som studierektor för Juridiska institutionen och har därmed även kommit att intressera mig för högskolepedagogiska frågor. I dagsläget är jag kursföreståndare för kurserna

Examensarbete 30 hp
Maritime & Transportation Law 15 hp
Juridik & Praktik 15 respektive 30 hp

Jag anlitas av regeringen som utredare i sjö- och transporträttsliga frågor samt som förhandlare i sjö- och transporträttsliga frågor inom såväl FN som EU. Jag är även ledamot av Delegationen för sjöfartsstöd

Senast uppdaterad: 24 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa