Profiles

Joakim Scherp. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Joakim Scherp

Forskare

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-674 71 11
E-post joakim.scherp@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 962
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Forskare
Disputerade i historia år: 2013 vid Stockholms universitet

Forskning

Områden

  • Tidigmodern historia
  • Politisk historia
  • Statsbildning
  • Socialhistoria

Pågående forskning

VR-finansierat projekt om tjänstefolk under stormaktstid och tidig frihetstid, bestående av en demografisk studie av tjänstefolkets andel av befolkningen, en undersökning av de politiska processerna som ledde till lagstiftningen som reglerade – eller var tänkt att reglera –tjänstefolkets anställningar samt en undersökning om i vilken mån pigor och drängar deltog som jämställda aktörer på häradstingen.

Forskning

Mitt huvudintresse rör den svenska demokratins tidigmoderna rötter, utifrån olika perspektiv. Dels är jag intresserad av i vilken utsträckning aktörer från samhällets lägre skikt deltog i beslutsfattande på riksdagen och på tingen. Dels är jag intresserad av hur det politiska systemet fungerade. Samspelet mellan aktörerna och regelverket hamnar också i fokus: vilka formella och informella regler styrde beslutsfattandet, och hur påverkades/påverkade aktörerna dessa regler? Vilka ideologiska och organisatoriska förutsättningar möjliggjorde och/eller försvårade politiskt deltagande för breda grupper i det tidigmoderna svenska samhället? De politiska institutionernas samverkan med uppbyggnaden av den svenska staten är också ett forskningsintresse. Det politiska motståndet mot krigspolitiken under stormaktstiden har jag undersökt i ett par artiklar. Tidsmässigt har jag rört mig mellan 1610-talet och 1730-talet.

I media

Drottning Kristinas återkomst
Filmad föreläsning på Kulturhuset i Stockholm från februari 2013.

Rummen där historia skapades
Medverkan i Vetenskapsradion Historia, Sveriges radio P1, 12 mars 2015.

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa