Profiles

Universitetslektor Judit Simon vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Judit Simon

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 69
E-post judit.simon@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 428
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Judit Simon är universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och fil.dr i pedagogik. I hennes avhandling "Kreativitetens kännetecken - en fenomenologisk studie" beskrivs de komponenter som tillsammans konstituerar upplevelsen av kreativitet på en generell nivå oavsett sammanhang. Kreativitet förstås och beskriv därmed som ett sätt att vara. Hennes nuvarande forskning handlar om att förankra den generella förståelsen för det kreativa förhållningssättet till den (special)pedagogiska situationen genom case studies. 

Judits forskningsintresse inriktar sig generellt mot mot tre sammanhängande temaområden: Kreativitet och intuition, Relationskompetens samt Framgångsfaktorer för pedagogisk verksamhet. Alla tre temaområden knyter an till kärnfrågan i hennes forskning: Hur kan läraren använda sin egen person som pedagogiskt verktyg på ett professionellt sätt och hur kan en sådan kompetens utvecklas inom lärarutbildningen? Den kompetensen är inte enbart ett teoretiskt kunnande utan inbegriper hela människan i sin för-givet-tagna livsvärld. Finns det goda relationer så finns det goda grundförutsättningar för att eleverna ska kunna fokusera på lärandet. Det handlar dock inte om att bli "kompisar" med varandra, utan om sådant som fokus, trygghet, positiva förväntningar, omsorg, lyhördhet, respekt och förmågan att vara närvarande, lyssna in och fånga upp eleverna just där de befinner sig. Att till exempel kunna tolka blickar, skapa ett ömsesidigt förtroende i klassrummet och att reducera distraktioner som till exempel konflikter eller känslan av att inte vara sedd av läraren. Dessa färdigheter existerar i livsvärlden och det behövs därför en träning som riktar sig till lärarens livsvärld.

Judit har jobbat i snart 10 år inom lärarutbildningen i ämnesområdet specialpedagogik. Hon har också kursansvar för fristående kursen ADHD/autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt handleder studenter i uppsatsskrivande.

Utöver forskning och utbildning brinner hon för universitetets tredje uppdrag som handlar om att bygga kontakter och skapa en kommunikation och samverkan mellan akademisk kunskap och aktörer på fältet. Inom ramen för detta intresse planeras en seminarieserie där det kommer att presenteras framgångsrika praktiker med efterföljande debatt. Seminarierna kommer att vara öppna för alla intressenter både från akademin och för skolans olika aktörer

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2009. Judit Simon (et al.).

    Creativity is highly sought after in our society, but that is far from obvious what is really meant by it. Many researchers in the field of creativity stress the lack of clarity, and it is described as a divided felt. The aim of this thesis is to clarify the meaning structure of the phenomenon of creativity, i.e. those distinguishing features that together form the experience of creativity.

     The individual’s experience of creativity is studied in two different contexts, individually and in-group collaboration. The research object is adult people’s experience of creativity in its natural expression in the everyday world. Data have been collected from open interviews, and is constituted of descriptions of a particular situation when the participants experienced creativity.

    The results consist of the meaning structures for the phenomenon of being creative individually respectively in-group collaboration. In the analysis it has emerged that the creative process is both creating meaning and producing a product at the same time. The three main distinguishing features of the experience of creativity are: 1) an experienced discrepancy between the existing and the possible; 2) a special alertness that surfaces during the creating; 3) a progression which occurs under the process and cannot be completely ruled. The creative process includes thoughts, acts, feelings, body, material and communicative processes; and it results in new knowledge, a new approach, a change in emotion and new constituted gestalts. The experience of creativity individually and in-group collaboration is different, among other things, in that the later is more complex, and that the group makes extra efforts to deal with the higher complexity.

Visa alla publikationer av Judit Simon vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa