Profiles

Jukka Törrönen

Jukka Törrönen

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för folkhälsovetenskap
Telefon 08-16 14 69
E-post jukka.torronen@su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 335
Postadress Institutionen för folkhälsovetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Jag leder två projekt som är finansierade av FORTE:

  1. "Alkoholkonsumtion, genusskillnader och social förändring. De svenska dryckessituationernas könsspecifika dynamik i ett komparativt perspektiv "
  2.  " Varför dricker unga människor mindre än tidigare? ". Det förstnämnda projektet täcker en tidsperiod från 1960-talet till 2000-talet och kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att studera dryckessituationerna från olika vinklar. Studien undersöker vilka typer av genusskillnader och likheter som finns i de vanliga dryckessituationerna i Sverige, kartlägger hur dessa skillnader och likheter har utvecklat och specificerar särdrag i svenska dryckessituationer i jämförelse med finska och italienska dryckessituationer.

Jag är också projektmedlem i programmet "Möta utmaningar och minska spelproblem" som leds av Jenny Cisneros Örnberg och är finansierat av FORTE

Jag är sociolog. För mig har vanor, praxis och strategier för substansbruk gett en plattform för att studera bredare sociala processer som kontinuitet och förändringar i statliga program, sociokulturella normer och genusfrågor. I min forskning har syftet varit att producera kunskap om hur substansanvändning är relaterad till vardagssituationer och berusning, hälsosamma eller ohälsosamma identiteter och säkra eller skadliga praxis samt hur alkohol och drogpolitik innebär legitima, problematiska eller ojämlika handlingar. Som empiriska data har jag använt folkhälsodokumenten, riksdagssessioner, mediatexter, vetenskapliga skrifter, individuella intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, survey data, annonser, online forums, dagböcker och självbiografier.

2000 avslutade jag min doktorandstudier i sociologi vid Helsingfors universitet. I min avhandling undersökte jag de förändrade relationerna mellan medborgaren och staten genom att analysera politikers, journalisters, fackliga aktivisters och affärsmäns syn på alkoholproblem och alkoholpolitik från Finland och Estland. Senare fortsatte jag drog forskning genom att leda forskningsprojekt som handlade om störande offentlig drickande, unga vuxnas dryckeskulturer i ”night time economy”, förändringar i den kulturella positionen av alkohol i Finland och Sverige mellan fyra generationer, genusdynamiken i dryckessituationer de senaste 40 åren och kvinnors substansanvändning och hälsEfter jag avslutade mina doktorandstudier arbetade jag som forskare för Finska Stiftelse för Alkoholstudier tills jag fick en professur i Stockholms universitet på SoRAD där jag började i september 2006. Sedan dess har jag varit glad att jobba på Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Alkohol- och drogforskning, genus på substansanvändning, ungdomars dryckeskulturer, addiktion, gambling, folkhälsa, teoretisk sociologi, kvalitativa metoder, visuell analys, komparativ forskning.

 

Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa