Stockholms universitet

Karin AhlbergFil dr

Om mig

Karin Ahlberg disputerade på SOAS University of London 2017 med en avhandling om relationerna mellan turism, statskonst och konstruktionen av en nationell image i Egypten. I samband med detta utförde hon fältarbete i Kairo i efterdyningarna av revolutionen 2011. Hon blev en del av institutionen år 2019 efter att ha haft ett postdoktorsstipendium vid Chicago University.  

Forskningsintressen: Egypten, Mellanöstern och Medelhavet | Mer-än-mänsklig antropologi, marina arters migration, Suezkanalen | Turismens politik, turistarbetare, nationalism, marknadsföring och informationspolitik | Revolutioner, dess följder och antropologisk kunskapsproduktion.
 

Pågående forskningsprojekt:

BIOrdinary: Biodiversity dilemmas in ordinary places

The environmental afterlives of the Suez Canal

Forskning

Case study as part of the BIOrdinary research project on Emergent Ecologies in the Mediterranean Sea
 
The Mediterranean Sea is undergoing one of the world’s largest marine transformation. The Suez Canal, dug to shorten the route between East and West, has become a “highway” for tropical marine species (jellyfish, rabbitfish, crustacea and algae), in search of new habitats.

 

Forskningsprojekt