Stockholms universitet

Karin Margret EdmarkUniversitetslektor

Om mig

Jag är lektor och docent i nationalekonomi, och är anställd vid SOFI sedan 2015. Jag disputerade 2007 vid Uppsala universitet med en avhandling i offentlig ekonomi, men har de senaste åren främst inriktat min forskning på frågor relaterande till arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Jag undervisar på AKPA-programmet vid SOFI.

Forskningsprojekt