Profiles

Anna Kaldal

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 26 76
E-post anna.kaldal@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 767
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.

Titeln på min avhandling är Parallella Processer - En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Avhandlingsområdet rör barn som brottsoffer och en specifik fråga är hur en påstådd brottsmisstanke, en nedlagd förundersökning eller en fällande dom ska utredas och bevisvärderas i ett vårdnads- eller LVU-mål. En annan central fråga är hur barnets egna upplevelser och perspektiv bör utredas och beaktas i domstolens riskbedömning. I avhandlingen ingår ett beteendevetenskapligt perspektiv på riskbedömningar av barn i utsatta miljöer.

Avhandlingsprojektet utfördes i samarbete med Karolinska institutet, Sektionen för rättspsykiatri. Projektet finansierades av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), Brottsofferfonden, Drottning Silvias Jubileumsfond och Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Jag undervisar på grundkursen i processrätt samt specialkurserna Förundersökning, Straffprocess och Rättspsykologi. Vid sidan av detta föreläser jag och undervisar på utbildningar för anställda inom rättsväsende och socialtjänst.

Jag är medförfattare till boken Bevisprövning vid sexualbrott (Sutorius & Kaldal, Norstedts Juridik, 2003) och har även deltagit i den allmänna debatten och kommenterat mål som rör barn som brottsoffer och sexualbrott mot vuxna i press, tv och radio.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa