Profiles

Karin Sandwall

Karin Sandwall Åsberg

Föreståndare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 07
E-post karin.sandwall@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum 122 paviljongen EF
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och har därmed det övergripande ansvaret för verksamhetens arbete med att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers/studerandes lärande av svenska som andraspråk och andra ämnen, från förskola till vuxenutbildning.

Kontakta mig om du är intresserad av kompetensutveckling för ledning och lärare/pedagoger i din kommun eller på din skola.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad ämneslärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska. Min lärarerfarenhet har jag huvudsakligen inom utbildning i svenska för invandrare, sfi, där jag har arbetat i många år. Jag har också arbetat som lärarutbildare, skrivit läromedel och medverkat i ett flertal statliga och andra rapporter rörande sfi.

Forskning

Min avhandling handlar om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på språkpraktikplatser. I avhandlingen beskrivs, genom fallstudier, interaktion på praktikplatser och innehåll i sfi-undervisningen. Där ges också förslag på hur sfi-utbildning och praktikplatser tydligare och konkret kan kopplas till varandra för att gynna de studerandes lärande. Mitt forskningsintresse rör sfi-utbildningens förutsättningar att bidra till de studerandes möjligheter att lära och använda ett funktionellt samhälls- och arbetslivsrelevant svenska som andraspråk.

Filer

  • CV (412 Kb)

Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa