Stockholms universitet logo, länk till startsida

Klas HultqvistProfessor

Om mig

Jag har en bakgrund inom acceleratorbaserad elementarpartikelfysik vid CERN, men är numera aktiv inom astropartikelfysik vid Oskar Klein centret vid SU. Jag leder den forskargrupp i vid Fysikum som arbetar med studier av neutriner från processer i universum, framför allt inom ramen för det internationella IceCube-samarbetet. IceCube är ett  enormt neutrinoobservatorium som konstruerats vid den geografiska sydpolen. Det blev färdigt 2010, och 2013 annonserade vi upptäckten av det flöde av högenergineutriner utifrån universum som vi nu undersöker närmare - ett helt nytt sätt att studera universum. Det finns planer på att förbättra IceCube när vi nu vet mer om neutrinerna från rymden.

Förutom forskning och forskarutbildning har jag genom åren ägnat mig åt undervisning inom de flesta grenar av fysiken, speciellt elekromagnetism och experimentella metoder.