Profiles

Klas Hultqvist

Klas Hultqvist

Professor

View page in English
Arbetar vid Fysikum
Telefon 08-553 786 71
E-post klas@fysik.su.se
Besöksadress Roslagstullsbacken 21 och Roslagsvägen 30 D
Rum A4:1009
Postadress AlbaNova universitetscentrum, Fysikum, Elementarpartikelfysik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en bakgrund inom acceleratorbaserad elementarpartikelfysik vid CERN, men är numera aktiv inom astropartikelfysik vid Oskar Klein centret vid SU. Jag leder den forskargrupp i vid Fysikum som arbetar med studier av neutriner från processer i universum, framför allt inom ramen för det internationella IceCube-samarbetet. IceCube är ett  enormt neutrinoobservatorium som konstruerats vid den geografiska sydpolen. Det blev färdigt 2010, och 2013 annonserade vi upptäckten av det flöde av högenergineutriner utifrån universum som vi nu undersöker närmare - ett helt nytt sätt att studera universum. Det finns planer på att förbättra IceCube när vi nu vet mer om neutrinerna från rymden.

Förutom forskning och forskarutbildning har jag genom åren ägnat mig åt undervisning inom de flesta grenar av fysiken, speciellt elekromagnetism och experimentella metoder.

Senast uppdaterad: 9 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa