Profiles

Katarina Rejman

Katarina Rejman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 37
E-post katarina.rejman@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 988
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade 2014 vid Åbo Akademi. Min avhandling handlar om litteraturundervisning i högstadiet. Sedan hösten 2014 är jag biträdande lektor i svenskämnets didaktik vid ISD.

Tidigare har jag verkat i Finland: som modersmålslärare (svensklärare) på högstadiet, som rektor för en högstadieskola, som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen samt som lärarutbildare vid Åbo Akademi.

Undervisning

Svenskämnets didaktik, och särskilt litteraturdidaktik är mina specialområden, och jag har undervisat mot både yngre och äldre åldrar inom lärarutbildningen. För närvarande undervisar jag främst inom ramen för kurser  i självständigt arbete, vilket innebär att jag handleder, examinerar samt föreläser om akademiskt skrivande. Hösten 2018 undervisar jag i litteraturdidaktik på forskarutbildningen.

Forskning

Mitt forskningsintresse rör litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet. 

Pågående forskningsprojekt:

LäST (Läsa Skriva Tala) - ett forskningsprojekt där jag i samarbete med forskarkolleger undersöker elevers läsande och skrivande i flerspråkiga miljöer. 

STELLA - ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet där vi interesserar oss för elevers och lärarstudenters lärande och förståelse.

SULan - Studenters upplevelse av lärarutbildningen - ett projekt där vi vill öka förståelsen för hur våra studenter upplever sin utbildning.

Senast uppdaterad: 7 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa