Profiles

Leo Marko framför en vägg med bokhyllor.

Leo Marko

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post leo.marko@teater.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i teatervetenskap sedan 2017. Min bakgrund är från flera kulturämnen, bland annat estetik, och jag har ett brett, interdisciplinärt synsätt på konst och kultur. Jag är särskilt intresserad av forskning som tydliggör och skakar om cementerade värderingar och ideologi - med andra ord kritisk teori. Innan mitt arbete på universitetet har jag också skrivit/formgivit boken "Postpost: en bok om definition", med en egen skrift som inte kan uttalas.

Forskning

Min nuvarande forskning handlar om upplevelser av närvaro i performance, med fokus på hur närvaro förstås som något utöver vad som kan iakttas och beskrivas. Jag relaterar framför allt till samtida performance-teori, men också till annan text och till performance. Närvarons särskilda status leder fram till och förklaras utifrån ett begrepp om tomrum.

Tanken om tomrum utgår från Zeamis teorier om nō-teater, som beskriver vad som gör ett uppträdande verkningsfullt samt värdet av hemligheter och antydan. Jag har tidigare studerat samspelet mellan det framträdande och icke-framträdande hos Zeami, se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-19850. I min avhandling behandlas tomrum som en avsaknad av innehåll som likväl utgör en förutsättning för mening.

 

Senast uppdaterad: 21 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa