Profiles

Lennart Bergström

Lennart Bergström

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för material- och miljökemi
Telefon 08-16 23 68
E-post lennart.bergstrom@mmk.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 16 C
Rum C 428
Postadress Institutionen för material- och miljökemi 106 91 Stockholm

Om mig

Lennart Bergström

 

1992               PhD KTH (fysikalisk kemi)

1995               Docent KTH (keramteknologi)                        

1992-2004      Olika positioner inom Ytkemiska institutet

2002-2004      Föreståndare Brinellcentrum KTH

2004-             Professor i materialkemi vid Stockholms universitet

2013-             Ledamot avd. IV IVA

2015-2018      Sektionsdekan för kemisektionen, SU

2016-2018      Ledamot av Universitetens referensgrupp (URG) för MAX IV

2016-             Medlem i PI/rådgivande-gruppen för SwedNESS

2019-             Ledamot NT-rådet, VR

 

Ledamot i IVA samt Fellow i ett antal internationella samfund däribland Royal Society of Chemistry och mottagare av ett flertal priser, däribland Humboldt-Forschungspreis. Handlett 19 doktorander och ca 35 postdocs och forskare, publicerat över 220 artiklar (varav ett tiotal populärvetenskapliga), 1 bok, 9 patent, fler än 70 keynote föredrag (över 13000 citeringar, h-index 62; Google Scholar). Två ’’spin-out’’ företag etablerade. Huvudansvarig för Europeiska keramsällskapets konferens 2011 i Stockholm med mer än 1000 deltagare.

Grundläggande studier av självorganisation av nanopartiklar och utveckling av kolloidala processvägar för att av nanokristaller och biobaserade partiklar och polymerer forma nanostrukturerade hybridmaterial med användbara egenskaper, t.ex. för termisk isolering och starka lättviktsmaterial. En viktig del av forskningen är att använda tidsupplösta, in operando, studier vid synkrotronanläggningar (t.ex. MAX IV, ESRF och Petra III) för att att undersöka och förstå dynamiska molekylära och mesoskopiska självorganisationsprocesser.

Forskning

My research activities span the academic disciplines of materials engineering and applied surface and colloid science often in nanostructural form. The research has resulted in several inventions and both generated patents that have been sold to industry and also lead to the formation of two spin-out companies; NeoZeo AB in 2010 and Cellutech AB in 2013.

Materials for thermal insulation

Funding: Swedish Energy Agency, Wallenberg Wood Science Center

The energy needed to construct buildings and to maintain a pleasant interior environment accounts for more than 30% of the world´s total energy consumption and generates a significant part of the global greenhouse gas emissions. Decreasing heat transfer through better insulation is essential to improve the energy efficiency of buildings. We develop thermally insulating materials based on renewable or widely abundant raw materials with superinsulating properties and investigate fundamental aspects of heat transfer including phonon scattering and mositure-dependence.

Selected publications:

V Apostolopoulou-Kalkavoura, P Munier, L Bergström, "Thermally Insulating Nanocellulose-Based Materials", Advanced Materials, 2001839 (2020)

B Wicklein, A Kocjan, G Salazar-Alvarez, F Carosio, G Camino, M Antonietti, L Bergström, “Thermally insulating and fire-retardant lightweight anisotropic foams based on nanocellulose and graphene oxide”, Nature Nanotechnology, 10, 277-283 (2015)

B Wicklein, D Kocjan, F Carosio, G Camino, L Bergström, “Tuning the nanocellulose-borate interaction to achieve highly flame retardant materials” Chemistry of Materials, 28, 1985-1989 (2016)

Z-L Yu, N Ying, V Apostolopoulou-Kalkavoura, B Qin, Z-Y Ma, M-Y Xing, C Qiao, L Bergström, M Antonietti, S-H Yu, “Fire-retardant and thermally insulating phenolic-silica aerogels”, Angewandte Chemie, 57, 4538-4542 (2018)

 

Colloidal processing of bio-based and Earth-abundant nanomaterials

Funding: Wallenberg Wood Science Center (KAW), ERA-NET (Vinnova)

Colloidal processing of nanoparticles based on renewable and Earth-abundant resources and self-assembly of nanoparticles to form novel nanostructured materials with useful properties are at the core of our activities where the fundamental activities aim to generate a better understanding of the molecular or mesoscopic assembly mechanisms. Biomimetic synthesis which involves the integration and assembly of inorganic materials with polymers and biomolecules is another closely related field of interest.

Selected publications:

J P. F. Lagerwall, C Schütz, M Salajkova, J Noh, J H Park, G Scalia, and L Bergström, “Cellulose nanocrystal-based materials: from liquid crystal self-assembly and glass formation to multifunctional thin films”, NPG Asia Materials, 6, e80 (2014)

Y Liu, S-H Yu, L Bergström, “Transparent and flexible nacre-like hybrid films of aminoclays and carboxylated cellulose nanofibrils”, Advanced Functional Materials 28, 1703277 (2017)

N Lavoine, L Bergström, “Nanocellulose-based foams and aerogels: processing, properties and applications”, J. Mater. Chem. A, 5, 16105-117 (2017)

H P. Voisin, K Gordeyeva, G Siqueira, M K. Hausmann, A R. Studart, L Bergström, “3D printing of strong lightweight cellular structures using polysaccharide-based composite foams”, ACS Sustainable Chemistry and Engineering 6, 17160-17167 (2018)

M V. Limaye, C Schütz, K Kriechbaum, J Wohlert, Z Bacsik, M Wohlert, W Xia, M Plea, C Dembele, G Salazar-Alvarez, L Bergström, “Functionalization and patterning of nanocellulose films by surface-bound nanoparticles of hydrolysable tannins and multivalent metal ions”, Nanoscale, 11, 19278 - 19284 (2019)

K Kriechbaum, L Bergström, “Antioxidant and UV-blocking leather-inspired nanocellulose-based films with high wet strength”, Biomacromolecules, 21, 5, 1720–1728 (2020)

 

Time-resolved scattering of self-assembly

Funding: Swedish Research Council (VR)

This project aims to generate a deeper understanding of the formation of complex and multicomponent nanostructured materials by tunable assembly of  bio-based and inorganic nanoparticles. We study in real time how nanoparticles assemble to form mesocrystals with complex structures and multicomponent compositions using e.g. time-resolved QCM-D and small-angle X-ray scattering (SAXS) in levitating drops and customized measurement cells.

 

Selected publications:

Z-P Lv, M Kapuscinski, L Bergström, “Tunable assembly of truncated nanocubes by evaporation-driven poor-solvent enrichment”, Nature Communications, 10, 4228 (2019)

M Kapuscinski, M Agthe, Z-P Lv, M Segad, L Bergström, “Temporal Evolution of Superlattice Contraction and Defect-Induced Strain Anisotropy in Mesocrystals during Nanocube Self-Assembly”, ACS Nano, 14, 5, 5337–5347 (2020)

Y Liu, C Schütz, G Salazar-Alvarez, L Bergström, “Assembly, Gelation and Helicoidal consolidation of nanocellulose dispersions”, Langmuir, 35, 3600-3606 (2019)

M Agthe, T S. Plivelic, A Labrador, L Bergström, G Salazar-Alvarez, “Following in real-time the two-step assembly of nanoparticles into mesocrystals in levitating drops”, Nano Letters, 16, 6838-6843 (2016)

 

Research group members

Tamara Church (Researcher)

Andi Di (Researcher)

Varvara Apostolopoulou-Kalkavoura (PhD student)

Pierre Munier (PhD student)

Ehsan Hadi (PhD student)

Carina Schiele (PhD student)

Senast uppdaterad: 22 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa