Profiles

Eva Lindroth

Eva Lindroth

Professor

View page in English
Arbetar vid Fysikum
Telefon 08-553 786 16
E-post lindroth@fysik.su.se
Besöksadress Roslagstullsbacken 21 C, plan 4, Albano
Rum C4:1001
Postadress Fysikum 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsintressen

  • Tidsberoende processer i atomära system, växelverkan mellan atomer och korta laser-pulser
  • Attosekundsfysik
  • Multipelt exciterade tillstånd i atomer och joner
  • Rekominations-processer i elektron-jon kollisioner, särskilt dielektronisk rekombination
  • Negativa joner
  • Relativistisk mångpartikel-teori
  • Högt laddade joner  och innerskalshål i tunga element
  • Kvantprickar, ringar och andra artificiella atomära system

Undervisar i beräkningsfysik.

Senast uppdaterad: 28 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa