Stockholms universitet

Luba Nikolova VesselinovaProfessor

Om mig

Mina huvudintressen ligger i språktypologi, skapandet av grammatik och lexikon via processer som grammatikalisering och lexikalisering, numeriska begrepp och deras språkliga uttryck samt cykliska processer i språkförändring. Jag har gjort omfattande forskning om undantag i morfologiska mönster, t.ex. suppletion. Negation är ett annat viktigt ämne i min forksning, närmare bestämt dess lexikala uttryck och oberoende som funktionell domän. Ett annatt framträdande intresse som jag har språket som ett geografiskt fenomen och användningen av geografiska informationssystem för språkstudier och språkkartografi. Jag är också intresserad av språkdokumentation och beskrivning och användningen av teknik inom dessa domäner. Som MA-student var jag den första studentredaktören av LINGUIST List.