Stockholms universitet

Michael LundholmProfessor

Om mig

Efter grundutbildning i nationalekonomi, statistik, ekonomisk historia, kulturgeografi och företagsekonomi 1980-1986 vid Uppsala universitet och forskarutbildning 1986-1992 vid Uppsala universitet och London School of Economics disputerade jag i nationaleonomi 1992 vid Uppsala universitet. Jag har varit på Stockholms universitet sedan 1996, professor i nationalekonomi sedan 2010. Jag var 2013–2014 statssekretarere i Finansdepartementet, 2014–2022 vice ordförande i Riksbanksfullmäktige samt 2020–2022 styrelseledamot i Fulbrightkommissionen (Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte).

Aktuella projekt

 • Work Norms, Peer Pressure and the Evolution of Efficiency, with Sten Nyberg and Montasser Ghachem
 • Gender differences in the labor market: A matter of social and economic class, with Mahmood Arai, Emma von Essen and Jonatan Riberth 


 Undervisning läsåret 2020–2021

 • EC7413 Econometrics 3b: Time serie data 


Urval av publikationer

 • Implementation of the compendium concept with Sweave and DOCSTRIP, The R Journal 3(2), 16–21, 2011.
 • On Fragile grounds: A replication of Are Muslim immigrants different in terms of cultural integration (together with Mahmood Arai och Jonas Karlsson), the Journal of the European Economic Association 9(5), 1002–1011, 2011.
 • Why do Scandinavian governments employ so many and the United States government so few?, (together with Hans Wijkander), FinanzArchiv 64, 364–379, 2008.
 • Decentralizing public goods production, Journal of Public Economic Theory 10, 259–279, 2008.
 • Who takes care of the children? The quantity–quality model revisited (together with Henry Ohlsson), Journal of Population Economics 15, 455–461, 2002.
 • Social norms and moral hazard (together with Martin Dufwenberg), The Economic Journal 111, 506–525, 2001.
 • Post mortem reputation, compensatory gifts and equal bequests (together with Henry Ohlsson), Economics Letters 68, 165–171, 2000.
 • Wages, taxes and publicly provided day care (together with Henry Ohlsson), Journal of Population Economics 11, 185–204, 1998.
 • Dynamic income taxation, redistribution, and the ratchet effect, (together with Mats Dillén), Journal of Public Economics 59, 69–93, 1996.
 • The optimal two–bracket linear income tax, (together with Joel Slemrod, Shlomo Yitzhaki och Joram Mayshar), Journal of Public Economics 53, 269–290, 1994.
 • Efficient taxation under wage rate uncertainty, Public Finance/Finances Publiques 47, 248–256, 1992.


Övrigt


Anställningar

 • Professor i nationalekonomi, (tjl 2013-2014), Stockholms universitet 2015-.
 • Statstsekretetaqre för skatter, tullar och internationella finansiella organisationer, OECD och Hov- och Slottsstatenpå Finansdepartementet 2013–2014.
 • Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet 2010–2013.
 • Universitetslektor i nationalekonomi, Stockholms universitet  1996–2010.
 • Forskningssekretetare och föreståndare, Nordic Economic Research Council 1994–1996.
 • Politisk sakkunnig, Statsrådsberedningen 1992–1994.
 • Journalist, ledaravdelningen, Svenska Dagbladet, 1987.
 • Utredare, Timbro 1985–1987.

Andra uppdrag

 • Styrelseledamot, Fulbright Sweden 2020–2022.
 • Vice ordfröande i Riksbansfullmäktige, Sveriges Riksbank 2014–2022.
 • Alternate governor for Sweden, International Monetary Fund (IMF) 2013–2014.
 • Viceguvernör för Sverige, European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)  2013–2014.
 • Finansdepartmentets representant i Working Party 3 for the Promotion of Better International Payments Equilibrium (WP3), OECD 2013–2014.
 • Ledamot insynsrådet, Skatteverket (National Tax Authority) 2011–2013.
 • Styrelseledamot, Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen, Stockholms universitet 2009–2012.
 • Styrelseledamot, Universitetsbiblioteket, Stockholms universitet 2008–2012.
 • Biträdande prefekt, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2007–2010.
 • Studierektor för grundläggande högskoleutbildning, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2001–2007.
 • Styrelseledamot, Finanspolitiska forskningsinstitutet  1999–2006.
 • Studierektor för forskarutbildningen, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet 1998–1999.
 • Sekretetare, Nationalekonomiska Föreningen 1998–2001.
 • Styrelseledamot, Institutionsstyrelsen, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet  1997–2011, 2018–2023.
 • Styrelseledamot, Nordic Doctoral Programme in Economics 1994–1997.
 • RO/Kapten, Svea Livgarde, 1998–2006
 • RO/Löjtnant 1981–1987 och R=/Kapten 1987–1997, Livgrenarjärregementet I4/Fo 41.