Profiles

Lydia Wistisen står utomhus och vinden blåser i hennes hår. Hon har en svar jacka på sig.

Lydia Wistisen

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post lydia.wistisen@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktor och forskare i litteraturvetenskap och har främst ägnat mig åt ungdomslitteratur och stadsskildringar. 

Undervisning

Jag undervisar främst inom barn- och ungdomslitteratur, men även i feministisk samt modern litteraturhistoria. 

Forskning

Min forskning inriktar sig främst på ungdomslitteratur, ungdomsskildring, stadsskildring samt relationen mellan text, rum och subjekt.   

I min avhandling Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010 (2017) undersökte jag varierande urbana erfarenheter, motiv och platser i svensk litteratur för ungdomar. Jag menar att ungdomarna utgör en grundläggande aspekt av idén om det moderna, urbana samhället och presenterar ett perspektiv på ungdomslitteraturen som visar hur viktig storstaden varit för gestaltningen av generationsuppror, frigörelse och mognad under 1900-talet. Recensioner finns här:
Aftonbladet Kultur, Bokrecensioner
Expressen Kultur, Litteratur

2018 inleder jag ett nytt projekt om ungdomskultur och generationsromaner där jag vill undersöka hur efterkrigstidens förändrade syn på ungdomar och generationsskillnad inverkar på samtida litteratur. Vidare intresserar jag mig även för berättelser från miljonprogrammets höghusförorter i Sverige samt från likande områden runt om i Europa.  

Jag recenserar barn- och ungdomsböcker för Dagens Nyheter samt sitter i redaktionsrådet för Barnelitterært Forskningstidsskrift. Tidigare har jag varit en del av redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap samt för Aiolos: Tidskrift för litteratur, teori och estetik

Senast uppdaterad: 7 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa