Profiles

Marie Berlin. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Marie Berlin

Forskningsassistent

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
E-post marie.berlin@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 9
Rum B874
Postadress Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Marie Berlin är doktorand i sociologisk demografi vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon arbetar även som forskningsassistent på Socialhögskolan i Stockholm, och som utredare på Socialstyrelsen.

Forskning

Titeln på avhandlingsarbetet är ”School performance, socioeconomic background and long term outcomes for vulnerable children after primary school”. För närvarande är hennes forskning främst inriktad på unga vuxna som varit placerade i samhällsvård under uppväxten, och hon deltar bland annat i ett nordiskt forskningssamarbete med Marianne Daehlen (NOVA, Norge), Antti Kääriälä (Helsingfors universitet, Finland) och Mette Lausten (SFI, Danmark). Under 2018 deltar hon även i ett forskningsprojekt tillsammans med Ninive von Grieff och Lisa Skogens på Socialhögskolan, om personer som var i institutionell narkomanvård under 1980-talet. På Socialstyrelsen arbetar hon med registeranalyser som rör barn och unga i olika utsatta situationer.

Publikationer, manuskript och rapporter i urval

Berlin M, Mensah T, Lundgren F, Klingberg G, Hjern A, Vinnerljung B & Cederlund A. Dental care consumption among young adults who were in societal out-of-home care as children – a Swedish national cohort study. Manuscript submitted in 2017.

von Greiff N, Skogens L, Berlin M & Bergmark A. Mortality and cause of death among a cohort of 1163 substance abusers who were in inpatient drug treatment in the early 1980s. Manuscript submitted in 2017.

Daehlen M, Kääriälä A, Berlin M, Lausten M & Hiilamo H. The educational disadvantage among vulnerable youths: How early school leaving among youth placed in out-of-home care varies across four Nordic countries. Manuscript submitted in 2017.

Tandhälsa bland unga vuxna som varit placerade. Registerstudie av tandhälsa och tandvårdskonsumtion bland 20–29-åringar som varit placerade i heldygnsvård under uppväxten. Socialstyrelsen; Rapport 2014-11-3, www.socialstyrelsen.se, februari 2016.

Förskrivning av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar. Socialstyrelsen; Rapport 2014-11-3. www.socialstyrelsen.se, november 2014.

Vinnerljung B, Sallnäs M & Berlin M. Placement breakdowns in long-term foster care – a regional Swedish study. Child and Family SocialWork 2014.

Lager A, Berlin M, Heimerson I & Danielsson M. Chapter 3 Young people's health in Health in Sweden: The National Public Health Report 2012. Scand J Public Health 2012 40: 42.

Berlin M, Vinnerljung B & Hjern A. School performance in primary school and psychosocial problems in young adulthood among care leavers from long term foster care. Children and Youth Services Review 2011;33:2489–2497.

 

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa