Profiles

Porträtt på Magnus Bremmer

Magnus Bremmer

Forskningsredaktör

View page in English
Arbetar vid Områdeskansliet för humanvetenskap
Telefon 08-16 11 73
E-post magnus.bremmer@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 2
Rum A233
Postadress Områdeskansliet för humanvetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är litteraturhistoriker, kulturjournalist och kritiker. Sedan våren 2016 är jag projektanställd som forskningsredaktör vid Områdeskansliet för humanvetenskap för att arbeta med forskningskommunikation i redaktionella former och digitala kanaler. En central del av arbetet kretsar kring Bildningspodden, den folkbildande podcast som jag sedan hösten 2015 producerar tillsammans med journalisten Klas Ekman för Humanistiska fakulteten vid SU.

I maj 2015 disputerade jag i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik på den mediehistoriska avhandlingen Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige (Mediehistoriskt arkiv). Under min tid som doktorand var jag del av Forskarskolan i estetiska vetenskaper och dessutom gästforskare vid Department of Art History and Screen Media vid Birkbeck, University of London, under läsåret 2011/2012.

Sedan 2006 har jag också varit flitig medarbetare på SvD Kultur, som essäist och poesikritiker, vikarierande redaktör för Under strecket samt ledamot av juryn till SvD:s litteraturpris. Som skribent har jag även medverkat i såväl svenska som internationella antologier samt tidskrifter som Ord & Bild, History of Photography och Kunstkritikk.

Undervisning

Jag har undervisat om 1800- och 1900-talets litteratur, i kreativt skrivande och kritik, men även medie- och fotohistoriska ämnen på konstvetenskapen.

 

För mer info om mig och ett större urval av essäer och artiklar, se min hemsida: magnusbremmer.com

Forskning

Mina forskningsintressen rör framför allt mediehistoriska perspektiv på litteraturen och idéhistorien, i synnerhet under 1800-talet. Avhandlingen handlar om hur fotografiet uppfattades som ett urskillningslöst detaljrikt (och därmed distraherande) bildmedium under 1800-talet och hur detta problem hanterades när den fotografiska bilden började spridas i böcker och andra tryckta medier. Ett aktuellt bokprojekt handlar om Norrbrobasaren, en butikslänga som låg mellan Slottet och Gustaf Adolfs torg i Stockholm och som blev en inflytelserik mötesplats i 1800-talets kulturliv.

Akademiska artiklar i urval

”’A Pointer for Beauty’: Photography, Ekphrasis, and the Aesthetics of Attention in Johannes Jaeger’s 1866 photo-book”, i tidskriften History of Photography, 37:4 (2013).

"Orden, bilderna, uppmärksamheten". Ord & Bild, 2013:3.

”The Magic Box of the Picturesque. Anticipating Photographic Space in Benzelstjerna’s ’Daguerreotype-Panorama’ 1840”, i antologin Representational Machines. Photography and the Production of Space (Aarhus University Press, 2013).

"Out of Site: Photography, Writing, and Displacement in Leslie Scalapino's Photo-texts", i The Future of Text and Image: Collected Essays on Literary and Visual Conjunctions, red. Ofra Amihay och Lauren Walsch (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012)

”’En pekpinne för skönheten’. Om konsten att manipulera ett fotografi – exemplet Molins fontän (1866)”, i (O)konstlad konst: Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Anna Jörngården och Axel Englund (Mölndal: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2011)

Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa