Profiles

Porträtt på Magnus Bremmer

Magnus Bremmer

Forskningsredaktör

View page in English
Arbetar vid Områdeskansliet för humanvetenskap
Telefon 08-16 11 73
E-post magnus.bremmer@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 2
Rum A233
Postadress Områdeskansliet för humanvetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är litteraturhistoriker, redaktör och kritiker. Sedan våren 2016 är jag anställd som forskningsredaktör vid Områdeskansliet för humanvetenskap för att arbeta med forskningskommunikation i redaktionella former och digitala kanaler. Lejonparten av arbetet går ut på att vara redaktör för Anekdot – det digitala bildningmagasinet, lanserat i februari 2019, och Bildningspodden, den folkbildande podcast som jag producerat för Humanistiska fakulteten vid SU sedan 2015.

I maj 2015 disputerade jag i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik på den mediehistoriska avhandlingen Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige (Mediehistoriskt arkiv). Under min tid som doktorand var jag del av Forskarskolan i estetiska vetenskaper och dessutom gästforskare vid Department of Art History and Screen Media vid Birkbeck, University of London, under läsåret 2011/2012.

Jag är också verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter sedan 2018. Åren 2006-2017 var jag regelbunden medarbetare på SvD Kultur, som essäist och poesikritiker, vikarierande redaktör för Under strecket samt ledamot av juryn till SvD:s litteraturpris. Som skribent har jag även medverkat i såväl svenska som internationella antologier samt tidskrifter som Ord & Bild, History of Photography och Kunstkritikk.

Undervisning

Jag har undervisat om 1800- och 1900-talets litteratur, i kreativt skrivande och kritik, men även föreläst om medie- och fotohistoriska ämnen på andra institutioner.

Forskning

Mina forskningsintressen rör framför allt mediehistoriska perspektiv på litteraturen och idéhistorien. Avhandlingen handlar om hur fotografiet uppfattades som ett urskillningslöst detaljrikt (och därmed distraherande) bildmedium under 1800-talet och hur detta problem hanterades när den fotografiska bilden började spridas i böcker och andra tryckta medier.

 

Akademiska artiklar i urval

”’A Pointer for Beauty’: Photography, Ekphrasis, and the Aesthetics of Attention in Johannes Jaeger’s 1866 photo-book”, i tidskriften History of Photography, 37:4 (2013).

"Orden, bilderna, uppmärksamheten". Ord & Bild, 2013:3.

”The Magic Box of the Picturesque. Anticipating Photographic Space in Benzelstjerna’s ’Daguerreotype-Panorama’ 1840”, i antologin Representational Machines. Photography and the Production of Space (Aarhus University Press, 2013).

"Out of Site: Photography, Writing, and Displacement in Leslie Scalapino's Photo-texts", i The Future of Text and Image: Collected Essays on Literary and Visual Conjunctions, red. Ofra Amihay och Lauren Walsch (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012)

”’En pekpinne för skönheten’. Om konsten att manipulera ett fotografi – exemplet Molins fontän (1866)”, i (O)konstlad konst: Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Anna Jörngården och Axel Englund (Mölndal: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2011)

Senast uppdaterad: 22 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa