Profiles

Malin Dahlgren

Malin Dahlgren

Forskningsassistent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
E-post malin.dahlgren@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 247
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskningsassistent vid DEEPs Marinekologiska Laboratorium och utför provtagningar och kemiska analyser, särskilt av näringsämnen, syre och klorofyll. Jag utför även taxonomisk analys av bentisk fauna och av fytobentos.

DEEPs Marinekologiska Laboratorium – Pelagial 

Det Marinekologiska laboratoriet vid institutionen utför ackrediterade kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Grunden i verksamheten är flera intensiva provtagningsprogram i fria vattenmassan för att övervaka miljön i Östersjön, program som integreras med LTER, långsiktig ekologisk forskning. Tidsserier av näringsämnen och plankton, vissa påbörjade redan på 1970-talet, blir allt värdefullare för att förstå Östersjöns ekologi och vad som styr förändringar. De regelbundna provtagningarna utgör dessutom en viktig plattform för olika kortare forskningsprojekt som samlar in ytterligare data.

För mer information om forskning och samverkan, se länkar till höger samt Jakob Walves websida.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa