Profiles

cms

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 28 93
E-post cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 863
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Disputerade 1992 med avhandlingen "Rättsautomation: särskilt om statsförvaltningens datorisering". E-förvaltningens rättsfrågor kring digital ärendehandläggning och automatiserat beslutsfattande, samt privata aktörers möjligheter till insyn i det offentligas verksamhet hör fortfarande till hennes intresseområde. Hennes forskning rör också hur den personliga integriteten kan skyddas och vad som händer när skilda rättssystem ställs mot varandra, till exempel vid användning av molntjänster.

Utöver materiell it-rätt arbetar hon med digitala metoder för informationssökning, beslutsfattande och dokumenthantering som bl.a. aktualiserar säkerhetsjuridiska spörsmål förknippade med elektronisk signering och arkivering.

Har haft flera statliga utredningsuppdrag. För närvarande är hon på regeringens uppdrag särskild utredare med uppdraget att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Hon är även ansvarig för en utredning med syftet att skapa rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.
 

Filer

Senast uppdaterad: 23 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa