Stockholms universitet

Cecilia Magnusson SjöbergProfessor

Om mig

Jag är professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet.

År 1992 disputerade jag med avhandlingen "Rättsautomation: särskilt om statsförvaltningens datorisering". E-förvaltningens rättsfrågor kring digital ärendehandläggning och automatiserat beslutsfattande, samt privata aktörers möjligheter till insyn i det offentligas verksamhet, hör fortfarande till mina intresseområden.

Aktuell forskning rör hur den personliga integriteten kan skyddas och vad som händer när skilda rättssystem ställs mot varandra, till exempel vid användning av molntjänster. Utöver materiell it-rätt arbetar jag med digitala metoder för informationssökning, beslutsfattande och dokumenthantering som bl.a. aktualiserar juridiska spörsmål förknippade med cybersäkerhet.

Vid fakulteten är jag knuten till Institutet för rättsinformatik (IRI).

 

Forskningsprojekt