Stockholms universitet

Magnus NermoProfessor i sociologi

Om mig

Jag är professor i sociologi och vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten


Uppdrag inom Samhällsvetenskapliga fakulteten
Vicedekan, med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ordförande, Lärarförslagsnämnd II
Ordförande, Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA).
Ordförande, Jämställdhetsgruppen

Uppdrag inom Humanvetenskapliga området
Ordförande, Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA)
Styrelseordförande, Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

Forskningsprojekt