Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mats IngelströmDoktorand

Om mig

Läs mer om mig på min profilsida på filosofiska institutionens hemsida.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Vetenskaplighet

  2016. Mats Ingelström. Kritiskt tänkande, 111-138

  Kapitel

  Vetenskaplig kunskap angår oss alla. Även utanför forskarvärlden använder vi oss dagligen av kunskap om hur världen fungerar. Såväl politiker som resonerar kring samhällsomfattande beslut som föräldrar som funderar hur de bäst ska ta hand om sina barn, förlitar sig på en uppfattning av vad verkligheten består av och hur saker och ting hänger samman. När vi agerar i världen utgår vi från teorier om hur världen fungerar. En teori kan sägas vara en grundläggandeberättelse, en berättelse som ger svar på frågor om varför och hur. Berättelser kommer i många former. Vetenskapen söker de riktiga berättelserna ,de som ger oss korrekta förklaringar. I detta kapitel beskriver vi de vetenskapliga berättelserna och klargör vad de består av. Vetenskaplighet handlar om att förstå vad vetenskaplig kunskap är, förstå nyttan av den och kunna avgöra vilka teorier, rön och forskningsresultat vi ska lita på. Kapitlet beskriver översiktligt vetenskapens roll i strävan efter kunskap, vad kunskap är, vad vetenskapliga teorier består av och hur de används. Avslutningsvis presenteras tre kriterier som kan användas för att identifiera god vetenskap.

  Läs mer om Vetenskaplighet
 • Recension av Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton

  2014. Mats Ingelström. Filosofisk Tidskrift (4)

  Artikel

  Som introduktion till faktiska debatter om politisk yttrandefriheten är det här en bra bok. Som introduktion till värdet av yttrandefrihet lämnar den en hel del att önska.

  Läs mer om Recension av Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton
 • Nytta och fallgropar med statistik

  2016. Mats Ingelström. Kritiskt tänkande, 139-154

  Kapitel

  Statistik beskriver världen med siffror. I vår digitaliserade tid produceras mer sifferbaserad information än någonsin, och med hjälp av statistik kan vi beskriva och förenkla komplexiteten i den informationen. Men statistik kan också användas vilseledande, och förenklingarna kan bli alltför grova. Utmaningen är att undvika fallgroparna. I det här kapitlet beskrivs vad statistik är och hur statistiska påståenden ska förstås. Kapitlet ger en kortfattad och lättsam introduktion till statistika metoder och begrepp. Grundläggande förståelse av statistik behövs för att kunna förhålla sig sunt kritisk gentemot den omfattande mängd statistisk information som når oss i samhället. Fokus ligger på de övergripande granskande frågornas om vi alla behöver kunna ställa, inte på tekniska detaljer och metoder för statistikproduktion.

  Läs mer om Nytta och fallgropar med statistik

Visa alla publikationer av Mats Ingelström vid Stockholms universitet