Profiles

Malin Ah-King Foto Henning Brüllhoff

Malin Ah-King

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post malin.ah-king@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 6.
Rum E 610
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är evolutionsbiolog och genusforskare (docent i genusvetenskap). Sedan jag disputerade i zoologi vid Stockholms universitet har jag arbetat med tvärvetenskaplig genusforskning om biologi på olika sätt – genom att problematisera föreställningar om biologiskt kön som binärt och stabilt och synliggöra könsstereotypa och heteronormativa föreställningar i teori och forskning, samt studera utvecklingen inom sexuell selektionsforskning.

Mina forskningsintressen

Mina forskningsintressen är feministiska vetenskapsstudier och genus/queerperspektiv på biologi.

Forskning

Mitt senaste projekt kallas Den ontologiska kontroversen om könsskillnader – en vetenskapsstudie om evolutionsbiologi 1982-2018, och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I offentliga debatter används ofta biologi för att slå fast fundamentala könsskillnader, samtidigt är evolutionsbiologer oense om könsskillnader och deras orsaker. Projektet syftar till att undersöka hur och varför denna kontrovers har uppstått.

Mitt tidigare projekt När man riktade blicken mot honorna – en vetenskapsstudie av en ändrad forskningskanon i evolutionsbiologi 1980-2000, undersöker hur det internationella forskarsamhället ändrat synen på honor i evolutionsbiologin, från ”svårflirtade”, passiva och monogama till att de ofta parar sig med flera hanar, kan ha aktiva sexuella strategier och vara aggressiva. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Tidigare har jag, till exempel, tillsammans med Professor Sören Nylin vid Stockholms universitet, utforskat variation i kön och sexualitet i olika organismer och hur den förändrats över tid, samt utvecklat ett teoretiskt ramverk för att förstå biologiskt kön som dynamiskt och föränderligt under inverkan av miljöfaktorer.

På uppdrag av Högskoleverket och Nationella sekretariatet för genusforskning skrev jag boken ”Genusperspektiv på biologi”, som nu används i undervisningen.

Jag har skrivit en kritisk analys av en mycket uppmärksammad studie om apors könsspecifika leksakspreferenser. En annan analys handlar om hur läroböcker i biologi förklarar djurs sexuella beteenden.

“Toxic sexes—Perverting pollution and queering hormone disruption” är en analys av medias rapportering om hormonstörande föroreningar som jag skrivit tillsammans med Eva Hayward, University of Arizona.

I ett samarbete med professor Patricia Gowaty, UCLA, har jag gjort en översikt över variationen i partnerval bland djur, i relation till ny evolutionsteori.

Tillsammans med Andrew Barron och professor Marie Herberstein, Macquarie University, har jag undersökt aktuell forskning om evolution av könsorgan. Undersökningen visar att forskningen fortfarande är hanfokuserad, men att graden av hanfokusering skiljer sig åt beroende på teoretisk inriktning och vilken djurgrupp som undersöks.

I samarbete med professor Ingrid Ahnesjö granskade och kritiserade jag hur begreppet ”könsroller” används i forskning om djurs beteenden. Vårt samarbete resulterade även i en artikel i Tidskrift för genusvetenskap om vad vi kan lära oss av biologisk forskning om ”könsroller”.

Jag har hela tiden strävat efter att vara verksam inom både biologi och genusvetenskap, därför har jag också skiftat mellan både biologiska och genusvetenskapliga institutioner – Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och evolutionsbiologi vid University of California, Los Angeles och Biologiska institutionen, Macquarie University, Australien. Jag har även hållit egna kurser om genus-/queerperspektiv på biologi vid två institutioner i Tyskland: Centret för genus- och framtidsstudier, Philipps-Universität Marburg, och vid Historiska institutionen, Humboldt Universität zu Berlin.

Publikationer i urval

(många går att ladda ner här: https://su-se.academia.edu/MalinAhKing)

Ah-King, M & Gowaty, P. A. 2016. A conceptual review of mate choice: stochastic demography, within-sex phenotypic plasticity, and individual flexibility. Ecology and Evolution 6 (14) 4607–4642, DOI: 10.1002/ece3.2197

Ah-King, M. & Gowaty, P.A. 2015. Reaction norms of sex and adaptive individual flexibility in reproductive decisions. In: Hoquet, T. (ed.) Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin? Springer.

Ah-King, M., Barron, A. & Herberstein, M.E. 2014. Genital evolution: why are females still understudied? PLOS Biology 12 (5) e1001851.

Ah-King, M. 2014. Genderperspektiven in der Biologie. [Gender perspectives on Biology] Tysk översättning av Genusperspektiv på biologi publicerad av Marburg University.

Ah-King, M. & Hayward, E. 2014. Toxic sexes — Perverting pollution and queering hormone disruption. O-zone: A Journal of Object-Oriented Studies 1:1-12.

Ah-King, M. 2013. Queering animal sexual behavior in biology textbooks. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics 1(2): 46-89.

Ah-King, M. & Ahnesjö, I. 2013. The sex-role concept: a review and evaluation. Evolutionary Biology 40:461–470.

Powell, S. & Ah-King, M. 2013. A case study of integrating gender perspectives on teaching and subject content at a natural science university in Sweden. International Journal of Gender, Science and Technology 5 (1): 52-61.

Ah-King, M. 2013. On anisogamy and the evolution of “sex roles”. Trends in Ecology and Evolution 28 (1): 1-2.

Ah-King, M. 2012. Genusperspektiv på biologi. HSV.

Barron, A., Ah-King, M. & Herberstein, M. E. 2011. Plenty of sex, but no sexuality in biology undergraduate curricula. Bioessays 33 (12), 899–902.

Ah-King, M. 2011. Biologins paradox: föränderliga kön och rigida normer. Lambda Nordica 4: 26-52.

Ah-King, M. & Nylin, S. 2010. Sex in an evolutionary perspective: just another reaction norm. Evolutionary Biology 37:234–246.

Ah-King, M. 2010. Flexible mate choice. In: Encyclopedia of Animal Behavior, Elsevier. Edited by Janice Moore and Michael D. Breed.

Ah-King, M. 2009. Toy story – en vetenskaplig kritik av forskning om apors leksakspreferenser. Tidskrift för genusvetenskap, 2-3: 45-63.

Ah-King, M. 2009. Queer Nature, towards a non-normative perspective on biological diversity. In: J. Bromseth, L. Folkmarson Käll and K. Mattsson (eds.) Body Claims. Crossroads of Knowledge, Department of Gender Research, Uppsala University.

Ah-King, M. 2007. Sexual Selection revisited – towards a gender-neutral theory and practise. European Journal of Women’s Studies 14:4, 341-348.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa