Profiles

Anna Chryssafis

Anna Chryssafis

Universitetslektor, Prefekt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 87
E-post anna.chryssafis@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 966
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning. Sedan 2017 är jag prefekt vid Institutionen för språkdidaktik. Jag är filosofie doktor i franska och disputerade 2003 på avhandlingen La création de mots savants au Moyen Âge. Étude sur un choix de textes médiévaux, notamment le Roman de la Rose et la Consolation de Philosophie par Jean de Meun".

Undervisning

Jag har för närvarande ingen undervisning.
Jag har tidigare undervisat i franska på grundnivå och avancerad nivå, såväl på fristående kurs som inom lärarutbildningen. Jag har även handlett och examinerat uppsatser på grundnivå och avancerad nivå. Vidare har jag undervisat på universitetspedagogiska kurser på dåvarande Universitetspedagogiskt centrum (UPC). Jag har även undervisat i grund- och gymnasieskolan.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom fransk och romansk språkvetenskap, språkhistoria, språkundervisning och språkinlärning.
I min tidigare forskning har jag fokuserat på fransk språkhistoria, och i synnerhet latinska lånord i franskan.
Den senaste tiden har jag intresserat mig för undervisningens betydelse för språkinlärning och språkfärdighet. Ett pågående projekt handlar om betydelsen av undervisning i skolämnena Latin och Människans språk för metalingvistiska kunskaper och språkfärdighet i svenska, engelska och moderna språk. Ett kommande projekt handlar om grammatikundervisning i moderna språk och svenska som andraspråk.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa