Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Margaretha NordquistVikarierande universitetslektor

Om mig

Fil dr. vikarierande lektor
Postdoktor i historia/medeltidshistoria

Disputerade i historia 2015, Stockholms universitet

Forskning

Områden:

  • Medeltidshistoria
  • Historieskrivning
  • Politisk historia
  • Kulturhistoria

Pågående forskning:

Min forskning handlar om historieskrivning, historiekultur och identitetsformering under medeltiden. I min avhandling analyserade jag fornsvenska rimkrönikor från sent 1400-tal och tidigt 1500-tal som ideologiska uttryck, där skildringen av det förflutna fungerar som argument om makt och en maktordning i riket.

För närvarande håller jag på med projektet ”Genealogi och ursprung: identitetsformering, maktlegitimering och historieskrivning i det senmedeltida Norden”. Syftet är att undersöka hur det förflutna gestaltas i olika typer av texter från perioden ca 1350-1450, med fokus på genealogiska modeller för minnesskapande och kontinuitet, ursprungsmyter, samt hur dessa kan kopplas till en pågående identitetsformering på olika nivåer i det skandinaviska området.