Stockholms universitet

Martin GustavssonForskare

Om mig

Docent i ekonomisk historia

Martin Gustavsson är docent i ekonomisk historia och verksam som forskare på SCORE, ett mångvetenskapligt forskningscentrum som drivs gemensamt av Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

 

 

Forskning

Min forskning är historiskt orienterad. Tematiskt ligger den nära utbildningssociologisk, kultursociologisk och ekonomisk-sociologisk forskning.

Ett tema handlar om hur externa resurser av olika slag påverkar organisationers beteende. Finansieringen av högre utbildning i Sverige före och efter de ekonomiska kriserna i början av 1970- och 1990-talen, och de organisatoriska konsekvenserna av ökande/minskande anslag, är ett exempel på den här typen av forskning.

Ett annat tema handlar om klassbestämda val på konsumtionsmarknader. Hur påverkar olika typer av resurser – ekonomiskt och kulturellt kapital – personers köpbeteende? Jag har bland annat studerat ekonomiska och kulturella eliters polariserade val på konstmarknaden, vid tiden för 1930-talets samhällsekonomiska kris med skärpta samhällsmotsättningar.

Ett tredje tema handlar om rationalisering av arbetsprocesser och organisering av marknader. Taylorisering av kontorsarbete efter 1930-talskrisen och hyper-rationalisering av produktkontrollen på konsumtionsmarknader efter 1970- och 1990-talskriserna är exempel på den här forskningen.
 

Publikationer i urval
 

Exempel på utbildningssociologi

Exempel på kultursociologi

 • Gustavsson, Martin (2023), ”Den klassbestämda smaken för göteborgskolorister och Stockholmskolorister – en jämförelse”, s. 166–180, 376–378 i Kristoffer Arvidsson (red.) Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus, Stockholm: Appell Förlag.

  En Bourdieuinspirerad analys av smakpolariter inom överklassen på 1930-talet baserad på en undersökning av olika konstgalleriers försäljningsjournaler.

  Läs mer om Den klassbestämda smaken för göteborgskolorister och Stockholmskolorister : En jämförelse (diva-portal.org)
   
 • Gustavsson, Martin & Andreas Melldahl (2020), ”The social closure of the cultural elite. The case of artists in Sweden, 1945–2004” s. 223–239 i Francois Denord, Mikael Palme & Bertrand Réau (red.), Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. Cham: Springer.

  En över tid allt smalare social rekrytering till toppositioner på olika håll inom det svenska konstfältet analyseras med hjälp av Pierre Bourdieus fältbegrepp och material över grupper som befolkar bemärkta skolor och gallerier.

  Läs mer om The social closure of the cultural elite : The case of artists in Sweden, 1945–2004 (diva-portal.org)
   
 • Gustavsson, Martin (2019), ”A vanguard claiming ground – Swedish artists on the market and within the state 1930–1955”, s. 597–614 i Benedikt Hjartarson, Andrea Kollnitz, Per Stounbjerg & Tania Ørum (red.), A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925–1950, Leiden: Brill Rodopi.

  En undersökning av konflikter mellan konstnärer med olika gallerister (i ett kulturellt produktionsfält) och konstkonsumenter med olika tillgångar och smak (i ett konsumtionsfält) och bemanningen av Statens konstråd (den högre statliga administrationens fält) med resursstarka konstnärer, gallerister och konstkonsumenter.

  Läs mer om A vanguard claiming ground : Swedish artists on the market and within the state 1930–1955 (diva-portal.org)

Exempel på ekonomisk sociologi

 • Gustavsson, Martin & Katharina Rahnert (2023), ”Reglering i takt med tiden. Revisionslagstiftning i ett samhällsekonomiskt perspektiv 1895–1995” s. 64–95 i Katharina Rahnert & Peter Öhman (red.) Revision – i går, i dag och i morgon, Stockholm: Ekerlids förlag.

  Mot bakgrund av hur svensk revisonslagstiftning har varit relaterad till övergripande samhällsekonomiska utvecklingstrender och kapitalistiska kriser analyseras förloppet bakom ny reglering 1895 och 1944 mer i detalj.

  Läs mer om Reglering i takt med tiden : Revisionslagstiftning i ett samhällsekonomiskt perspektiv 1895–1995 (diva-portal.org)
   
 • Arnberg, Klara, Gustavsson, Martin & Tamm Hallström, Kristina (2022), ”Under the influence of commercial values. Neoliberalized business-consumer relations in the Swedish certification market, 1988–2018”, s. 647–675 i Enterprise & Society, Vol. 24, Issue 3.

  Övergången till ett nytt sätt att reglera konsumentmarknader undersöks: från statliga testlabbs konkreta kontroll av företagens produkter till privata certifieringsföretags mer språkcentrerade kontroll av företagens ledningssystemformuleringar.

  Läs mer om Under the Influence of Commercial Values: Neoliberalized Business-Consumer Relations in the Swedish Certification Market, 1988-2018 (diva-portal.org)
   
 • Gustavsson, Martin (2021), ”En konsthalls materiella förutsättningar. Om Baumols dilemma och organisatorisk glömska 1923–2020” s. 217–256 i Andréas Hagström (red.) Göteborgs Konsthall. En hundraårig konsthistoria, Göteborg och Lund: Göteborgs Konsthall och Null & Void Books.

  En studie av kulturfinansiering som diskuterar Baumols dilemma – svårigheterna att öka produktiviteten, utan att kvaliteten försämras, inom en sektor med konstant stigande kostnader – och paradoxen att källmaterialläget försämras när mät- och dokumentationsivern ökar.

  Läs mer om En konsthalls materiella förutsättningar : Om Baumols dilemma och organisatorisk glömska 1923–2020 (diva-portal.org)

Visa alla publikationer av Martin Gustavsson vid Stockholms universitet