Profiles

Peter Melz

Peter W Melz

Professor i finansrätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 25 91
E-post peter.melz@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 809
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min undervisning sker huvudsakligen i specialkurserna i företagsbeskattning och internationell skatterätt samt genom examination av examensarbeten.

 

Min forskning har gällt kapitalvinstbeskattning (avhandling 1986), mervärdesskatt (monografi 1990), bostadsbeskattning och vissa delar av företagsbeskattningen. De senaste åren har jag främst behandlat skatterättsliga, men även civilrättsliga, frågor som berör stiftelser och ideella föreningar. Se närmare min personliga hemsida: www.juridicum.su.se/user/peme

Senast uppdaterad: 19 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa