Stockholms universitet logo, länk till startsida

Michael CarlsonUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor, prefekt

Mottagningstid

Efter överenskommelse

Undervising

VT & HT 2022: Undersökningsmetodik (Regressionsanalys och undersökningsmetodik), uppsatshandledning (Självständigt arbete för kandidatexamen, Självständigt arbete i statistik för masterexamen)

Särskild inriktning

Allmän statistikproduktion:

  • Statistisk röjandekontroll, konfidentialitet i undersökningar
  • Surveyteori, undersökningsmetodik med tillämpningar
  • Officiell statistik