Profiles

Monica Söderström Lareu

Monica Söderström Lareu

Projektledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post monica.soderstrom.lareu@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, E-F
Rum 104 paviljongen
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra för flerspråkiga barn och elevers lärande i förskola och skola. Just nu arbetar jag främst med kompetensutveckling för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. Mitt arbete på NC innebär att jag har särskilt ansvar för grundskolans tidiga år (F-6) och förskolan.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är utbildad lärare för årskurs 1-7 med inriktning språk och har många års erfarenhet av att arbeta inom skola, förskoleklass och fritidshem. Som verksam lärare i grundskolan undervisade jag främst i årskurserna 4-6 och med huvudansvar för ämnet svenska som andraspråk. Jag har arbetat på NC sedan 2009.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa