Stockholms universitet logo, länk till startsida

Monica Söderström LareuProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra för flerspråkiga barn och elevers lärande i förskola och skola. Just nu arbetar jag främst med kompetensutveckling för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. Mitt arbete på NC innebär att jag har särskilt ansvar för grundskolans tidiga år (F-6) och förskolan.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är utbildad lärare för årskurs 1-7 med inriktning språk och har många års erfarenhet av att arbeta inom skola, förskoleklass och fritidshem. Som verksam lärare i grundskolan undervisade jag främst i årskurserna 4-6 och med huvudansvar för ämnet svenska som andraspråk. Jag har arbetat på NC sedan 2009.