Stockholms universitet logo, länk till startsida

Monica LindvallProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra för flerspråkiga elevers lärande.  Jag arbetar bl a med kompetensutveckling för verksamma lärare och rektorer i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. Mitt arbete på NC innebär att jag har särskilt ansvar för språkintroduktion, sva på gymnasiet och på gymansial nivå komvux samt svag grundläggande på komvux.

Jag ansvarar för kompetensutbildningsinsatser, konferenser och nätverk samt samarbete med och uppdrag för kommuner, lärosäten och myndigheter. Tillsammans med kollegan Anna Kaya har jag skrivit text till Läslyftet. Jag administrerar två av NC:s Facebookgrupper: Sfi och sva inom komvux samt Språkintroduktion och sva gymnasiet.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med utgångspunkt i genrepedagogisk teoribildning, undervisning för nyanlända ungdomar inom språkintroduktionsprogrammet och vuxendidaktiska frågor är mina fokusområden.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska och behörig för grundskolans år 7-9 samt för gymnasiet. Efter avslutade lärarstudier 1990 har jag till större delen arbetat inom vuxenutbildningen men också på språkintroduktionsprogrammet samt undervisat på lärarutbildningen vid Stockholms universitet.