Stockholms universitet logo, länk till startsida

Monica LindvallProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, där jag har ett särskilt ansvar för språkintroduktionsprogrammet och sva inom gymnasieskolan samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, innebär olika uppdrag för att stärka flerspråkiga elevers och studerandes lärande både i svenska som andraspråk och i andra ämnen.

Jag ansvarar för kompetensutbildningsinsatser, konferenser och nätverk samt samarbete med och uppdrag för kommuner, lärosäten och myndigheter. För Skolverket har jag bland annat tillsammans med kollegan Anna Kaya skrivit text till Läslyftet. Jag administrerar tre av NC:s Facebook-grupper.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med utgångspunkt i genrepedagogisk teoribildning, bedömningsaspekter, läsning, undervisning för nyanlända ungdomar inom språkintroduktionsprogrammet och vuxendidaktiska frågor är mina fokusområden.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska och behörig för grundskolans år 7-9 samt för gymnasiet. Efter avslutade lärarstudier 1990 har jag till större delen arbetat inom vuxenutbildningen men också på språkintroduktionsprogrammet samt undervisat på lärarutbildningen vid Stockholms universitet.