Profiles

Mårten Schultz

Mårten Schultz

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 19 48
E-post marten.schultz@juridicum.su.se
Besöksadress Univeristetsvägen 10 C, biblioteksbyggnaden, plan 6
Rum SCCL 658d
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Allmänt

Jag är verksam som professor vid Juridiska fakulteten sedan 2011. Tidigare var jag en kort tid professor vid Uppsala universitet. Före det var jag lektor vid Uppsala, och ytterligare en tid tillbaka var jag lektor vid Örebro universitet samtidigt som jag var post doc-forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Jag disputerade 2007 i Stockholm på avhandlingen Kausalitet och blev docent i civilrätt året därpå.

Forskningsprofil

Mina huvudsakliga forskningsområden är civilrätt, med fokus på ansvarsrätt, komparativ rätt och rättsteori. Mitt författarskap har även rört fri- och rättighetsfrågor och straffansvar, med fokus på internetrelaterade spörsmål.

På grundnivå är min bakgrund dubbla utbildningar i juridik och i teoretisk filosofi. 

Inom ramen för anställningen

På Juridiska fakulteten är jag ledamot av Forskningsutskottet. Vid institutionen förestår jag kurserna Civilrätt A och Swedish Law in Context. 

Jag har mitt kontor på Stockholm Centre for Commercial Law, som fysiskt är placerat ovanpå universitetsbiblioteket. Vid "Centret" är jag ansvarig för vår bokserie och ordförande för den skadeståndsrättsliga panelen, som ordnar seminarier några gånger per år. 

Samverkan

Bland övriga uppdrag kan nämnas följande:

Ordförande för Institutet för Juridik och Internet. 

Ledamot av Brottsoffermyndighetens nämnd sedan 2010. 

Expert åt Statens medieråd.

Affilierad, Institutet för Framtidsstudier

Redaktör, Svensk Juristtidning.

Juridisk kommentator för Svenska Dagbladet.

Ledamot av styrelsen för Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Ledamot av lokalstyrelsen för Nordiska juristmötet.

Expert, Prinsparets stiftelse.

Jag har vid flera tillfällen varit expert i statliga utredningar rörande ansvarsfrågor och fri- och rättighetsfrågor. För närvarande är jag expert i utredningen som ska se över ersättningssystemet för ideell skada och som leds av Mikael Forsgren. 

Driver tillsammans med Tove Lindgren Juridikpodden, sedan 2013. 

Tidigare samverkan

Bland tidigare uppdrag kan nämnas följande:

Lokal samverkanskoordinator vid Stockholms universitet.

Ledamot av Pressens opinionsnämnd.

Ledamot av styrelsen för myndigheten Vårdanalys.

Ledamot av Domstolsakademins råd.

Kolumnist i Dagens Nyheter, Dagens Juridik och för Liberala Nyhetsbyrån.

Utnämningar/priser

Stiftelsen Åforsks pris för framgångsrik kunskapsspridning 2018.

Natur och Kulturs Populärvetenskapliga pris 2017.

Kjell Hultman-priset, som Dataföreningen delar ut till någon som "aktivt verkar för utveckling och användning av IT för samhället", 2014.

Pedagogiska priset som Årets Lärare vid Stockholms universitet 2012.

Årets Jurist 2012.

Ytterligare

Rådgivare i juridiska frågor och lärare vid kurser åt advokater, för domstolsverket och olika domstolar. 

 

 

Senast uppdaterad: 23 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa