Stockholms universitet

Mårten SchultzProfessor

Om mig

Allmänt

Jag är verksam som professor vid Juridiska fakulteten sedan 2011. Tidigare var jag en kort tid professor vid Uppsala universitet. Före det var jag lektor vid Uppsala, och ytterligare en tid tillbaka var jag lektor vid Örebro universitet samtidigt som jag var post doc-forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Jag disputerade 2007 i Stockholm på avhandlingen Kausalitet och blev docent i civilrätt året därpå.

Forskningsprofil

Mina huvudsakliga forskningsområden är civilrätt, med fokus på ansvarsrätt, komparativ rätt och rättsteori. Mitt författarskap har även rört fri- och rättighetsfrågor och straffansvar, med fokus på internetrelaterade spörsmål.

På grundnivå är min bakgrund dubbla utbildningar i juridik och i teoretisk filosofi. 

Inom ramen för anställningen

På Juridiska fakulteten är jag ledamot av Forskningsutskottet. Vid institutionen förestår jag kurserna Civilrätt A och Swedish Law in Context. 

Jag har mitt kontor på Stockholm Centre for Commercial Law, som fysiskt är placerat ovanpå universitetsbiblioteket. Jag är ledamot av dess styrelse och dess vetenskapliga råd. Vid "Centret" är jag även ansvarig för vår bokserie och ordförande för den skadeståndsrättsliga panelen, som ordnar seminarier några gånger per år. 

Övriga akademiska uppdrag

Ledamot av högskolestyrelse, Konstfack

Ledamot av betygsnnämnd vid disputation, Marc Landemans (2022)

Fakultetsopponent vid disputation, Karolina Stenlund (2021)

Fakultetsopponent vid disputation, Sabina Hellborg (2018)

Ledamot av betygsnnämnd vid disputation, Karl Dahlstrand (2012)

Samverkan

Bland övriga uppdrag kan nämnas följande:

Ordförande för Institutet för Juridik och Internet. 

Ledamot av Brottsoffermyndighetens nämnd sedan 2010.

Expert åt Statens medieråd.

Redaktör, Svensk Juristtidning.

Juridisk kommentator för Svenska Dagbladet.

Ledamot av styrelsen för Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Ledamot av lokalstyrelsen för Nordiska juristmötet.

Ledamot av Diskrimineringsombudsmannens råd.

Jag har vid flera tillfällen varit expert i statliga utredningar rörande ansvarsfrågor och fri- och rättighetsfrågor. 

Driver tillsammans med Tove Lindgren Juridikpodden, sedan 2013. 

Tidigare samverkan

Bland tidigare uppdrag kan nämnas följande:

Lokal samverkanskoordinator vid Stockholms universitet.

Ledamot av Pressens opinionsnämnd.

Ledamot av styrelsen för myndigheten Vårdanalys.

Ledamot av Domstolsakademins råd.

Kolumnist i Dagens Nyheter, Dagens Juridik och för Liberala Nyhetsbyrån.

Utnämningar/priser

HM Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band 2022.

Stiftelsen Åforsks pris för framgångsrik kunskapsspridning 2018.

Natur och Kulturs Populärvetenskapliga pris 2017.

Kjell Hultman-priset, som Dataföreningen delar ut till någon som "aktivt verkar för utveckling och användning av IT för samhället", 2014.

Pedagogiska priset som Årets Lärare vid Stockholms universitet 2012.

Årets Jurist 2012.