Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jori MunukkaProfessor

Om mig

Jori Munukka är kursföreståndare för fristående handelsrättskursen Affärsjuridik, 15 hp., och bitr. kursföreståndare för specialkursen Kommersiell avtalsrätt, 15 hp. Undervisar därutöver på grundkurserna Civilrätt 2 och Allmän rättslära, specialkursen Skadeståndsrätt, masterkursen i EU-rätt samt på kurser vid andra institutioner och universitet. Undervisar ämnesmässigt främst i central förmögenhetsrätt (allmän avtalsrätt, köprätt och annan kontraktsrätt, fordringsrätt, sakrätt) obeståndsrätt och konsumenträtt.

Jori Munukka är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Avdelningsledare för SCCL:s fastighetsrättsliga avdelning och ledamot i SCCL:s vetenskapliga råd. Styrelseledamot i Stiftelsen av den 28 oktober 1982.

Innehavare av Stockholms Fastighetsägares forskartjänst i fastighetsrätt till Anders Victorins minne. Huvudprojektet inom ramen för anställningen är Euromortgage, en europeisk fastighetspant. Munukkas forskning innefattar därutöver iförmögenhetsrättsliga ämnen som avtalsrätt, fordringsrätt, obehörig vinst och konsumenträtt, inte minst i europeiskt harmoniseringsperspektiv, samt annan fastighetsrättslig forskning om fastighetsköp, hyresrätt, bostadsrätt och fastighetsförmedling.

I Munukkas avhandling Kontraktuell lojalitetsplikt från 2007 behandlas avtalsparters skyldighet att visa varandra omsorg, så kallad lojalitetsplikt. Undersökningen spänner över ett stort antal avtalstyper, såsom köp, entreprenad, försäkringsavtal, anställning, kommission, handelsagentur, fastighetsmäkleri, försäkringsförmedling, advokatverksamhet, bolagsförhållanden, konsumenttjänst, konsumentkredit och finansiell rådgivning. I avhandlingen undersöks, utöver svensk och annan nordisk rätt, även fransk, tysk, engelsk och amerikansk rätt. Avhandlingen belönades med Karnovpriset 2007 och Högskoleföreningens i Stockholm pris 2011 för bästa avhandling vid Juridicum åren 2007-2010.