Stockholms universitet

Jori MunukkaProfessor

Om mig

Jori Munukka är professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Jori är ämnesföreståndare för förmögenhetsrätt och kursföreståndare för specialkurserna Kommersiell avtalsrätt, 15 hp, och Entreprenadrätt, 15 hp. Undervisar ämnesmässigt främst i central förmögenhetsrätt (allmän avtalsrätt, köprätt och annan kontraktsrätt, fordringsrätt, sakrätt, konsumenträtt) och fastighetsrätt.

Jori är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Avdelningsledare för SCCL:s fastighetsrättsliga avdelning och entreprenadrättsliga avdelning. Styrelseledamot i Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stockholm och Stiftelsen Aktiverum samt suppleant i Stiftelsen av den 28 oktober 1982.

Joris forskning innefattar förmögenhetsrättsliga ämnen som avtalsrätt, fordringsrätt, obehörig vinst och konsumenträtt, inte minst i europeiskt harmoniseringsperspektiv, samt fastighetsrättslig forskning om fastighetsköp, hyresrätt, bostadsrätt och fastighetsförmedling m.m.

I avhandlingen Kontraktuell lojalitetsplikt från 2007 behandlas avtalsparters skyldighet att visa varandra omsorg, så kallad lojalitetsplikt. Undersökningen spänner över ett stort antal avtalstyper, såsom köp, entreprenad, försäkringsavtal, anställning, kommission, handelsagentur, fastighetsmäkleri, försäkringsförmedling, advokatverksamhet, bolagsförhållanden, konsumenttjänst, konsumentkredit och finansiell rådgivning. I avhandlingen undersöks, utöver svensk och annan nordisk rätt, även fransk, tysk, engelsk och amerikansk rätt. Avhandlingen belönades med Karnovpriset 2007 och Högskoleföreningens i Stockholm pris 2011 för bästa avhandling vid Juridicum åren 2007-2010.