Profiles

Nils Larsson

Nils Larsson

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 82
E-post nils.larsson@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 948
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är utbildad och legitimerad ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Efter min lärarutbildning på 90-talet var jag framför allt verksam som högstadielärare i ett antal år. Under åren 2008-2011 gick jag en forskarutbildning som var riktad till aktiva lärare och sedan dess är jag fil lic i nordiska språk. Sedan 2016 är jag även ordförande i Svensklärarföreningen.

Undervisning

Sedan hösten 2013 arbetar jag som lärare i ämnesdidaktik och träffar då de blivande ämneslärarna i svenska, men också till viss del de blivande lärarna i svenska som andraspråk.

Forskning

Min licentiatavhandling inom Forskarskolan i läs- och skrivutveckling, Stockholm 2011: Ett möte mellan två skrivkulturer. Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa