Stockholms universitet logo, länk till startsida

Olle JilkénDoktorand

Om mig

Olle Jilkén är doktorand inom företagsekonomi vid sektionen för management, organisation och samhälle, Stockholms universitet. Jilkén har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning konst och kultur från Södertörns högskola samt en masterexamen i genusvetenskap från Stockholms universitet.

Jilkéns akademiska huvudintressen ligger i hur föreställningar om hur genus och queerhet konstrueras, uttrycks och organiseras i samhället. Jilkéns aktuella forskningsprojekt undersöker hur hbtqi-inkluderande praktiker utförs och erfars utifrån en svensk kontext. Projektet handleds av professor Karin Berglund och docent Susanna Molander.

Jilkén har tidigare publicerat kritiska kulturstudier med perspektiv från feministisk medievetenskap, queerteori och kritiska maskulinitetsstudier.

 

Publicerade artiklar:

Jilkén, O. (2021). "A MYTHOLOGICAL NUDIST LOST IN SWEDISH SUBURBIA: A study of the Nix's masculinity and media-loric function in the manga series Oblivion High". Shima. Vol. 15. No. 2.

Jilkén, O. och Johansson, L. MJ. (2019). "Aquatic Heterosexual Love and Wondrous Cliché Stereotypes: Amphibian Masculinity, the Beast Bridegroom Motif and ‘the Other’ in The Shape of Water". Coolabah. No. 27.

Jilkén, O. (2018). ”’A Phallus out of water’: The construction of mer-masculinity in modern day illustrations”, Shima. Vol. 12, No. 2.

Forskning

Jilkéns avhandlingsprojekt ämnar undersöka hbtqi-certifieringar, -diplomeringar och -utbildningar riktade till organisationer. Studien utforskar hur dessa inkluderingspraktiker erfars, motiveras och efterföljs via kvalitativa forskningsmetoder.

Avhandlingsprojektet ser både till organisationer som tillhandahar hbtqi-inkluderande tjänster och organisationer som konsumerar dem.