Profiles

Ola Segnestam Larsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
E-post ola.segnestam-larsson@score.su.se
Besöksadress Frescativägen 14A
Postadress Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa