Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Per Arne BodinProfessor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning

Om mig

Professor Per-Arne Bodin

 

Per-Arne Bodins forskning rör sig om den ryska modernismen och dess förhållande till den ortodoxt-kristna traditionen. Han har också publicerat ett flertal artiklar om modern polsk litteratur och dess förhållande till en bred kulturtradition. Ytterligare forskningsområden är språk och politik och ukrainistik. Verksam också som populärvetenskaplig författare.

Kontaktuppgifter & publikationer i Diva

 

Per-Arne Bodin, som disputerade 1976, är professor i slaviska språk med litterär inriktning. Hans forskning har rört sig om den ryska modernismen (framför allt Osip Mandelstam och Boris Pasternak) och dess förhållande till den kristna och framför allt till den ortodoxt-kristna traditionen som inflytande, polemik, intertext och poetik. Ett särskilt område som intresserat honom är förhållandet mellan litteratur och ikoner och mellan litteratur och hymn. Han har också gett ut ett flertal artiklar om modern polsk litteratur (Herbert, Szymborska och Miłosz) och dess förhållande till en bred kulturtradition. Han har dessutom publicerat ett stort antal arbeten om den ryska ortodoxa kyrkan och dess fromhetstradition. Verksam också som populärvetenskaplig författare och skönlitterär översättare.

För närvarande forskar han dessutom om de moderna konservativa ryska författarna och deras språkutopier. Han arbetar också med frågan om hur olika ryska topoi (med de ryska semiotikernas begrepp: kulturogemer) förvandlas i den postmoderna ryska kulturen. Ytterligare ett intresseområde är temat terrorism i den ryska litteraturen och särskilt i poesin från 1800-talet och fram till idag och vidare frågan om litteratur och våld.

Biografiska data

 • född 1949 i Boteå
 • filosofie doktor 1976
 • professor i slaviska språk med litterär inriktning 2001
 • ledamot av Nathan Söderblomsällskapet (preses 2003)
 • ledamot av Pro fide et Christianismo 2004
 • ledamot av Vitterhetsakademien 2006
 • teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet
 • hedersdoktor vid Uppsala universitet 2011

Forskning

xxx

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Mandel'shtam and the Opera

  2017. Per-Arne Bodin. Russian literature 91, 27-46

  Artikel

  Osip Mandel'shtam's poetry has been interpreted abundantly by scholars and it might be seen as preposterous to return to one of the most discussed poems in general: “Chut' mertsaet prizrachnaia stsena” dealing with Gluck's opera Orpheus and Eurydice. My approach will be an intermedial one and I will analyse it in relation to the famous productions at the Mariinskii Opera in 1910 and in 1919. The task will be to scrutinize the relationship between the text of the poem and various paratexts, or, in the words of Derrida (1987) and broader, the relation between ergon and parergon. The focus is on the aesthetic impact of these relations more than on the question of genesis or influence. The basis for the interpretation will be the opposition between the period of the performance and the post-performance time, as well as the notion of liminality. The poem will be analysed against the background of the motif of the exit from the theatre in Russian 19th century Russian culture both in relation to literature and to a lithography from 1843 made by Rudol'f Zhukovskii. I will, however, use in particular material concerning the opera performance alluded to in the poem.

  Läs mer om Mandel'shtam and the Opera
 • The Russian Language in Contemporary Conservative Dystopias

  2016. Per-Arne Bodin. Russian Review 75 (4), 579-588

  Artikel

  The topic of this paper concerns a subgenre of modern prose, namely the linguistic dystopia, by which I mean a depiction of a future (“pessimistically extrapolating contemporary social trends into oppressive and terrifying societies”), in which the dysfunctionality or power potential of language is thematicized and operationalized by either the narrator, various characters in the novel, or the reader. The focus in the article will be on the mirroring of the development in Russian politics and society of today in the dystopias (or utopias) of Russian conservative authors through language.

  Läs mer om The Russian Language in Contemporary Conservative Dystopias

Visa alla publikationer av Per Arne Bodin vid Stockholms universitet