Profiles

Frantzeska Papadopoulou Skarp

Frantzeska Papadopoulou Skarp

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-674 72 56
E-post frantzeska.papadopoulou@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, biblioteket, plan 6
Rum C 918
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min utbildning

Jag har en Maîtrise de droit privé samt en Maîtrise de droit des Affaires från Université de Droit et de Santé Lille II i Frankrike. Jag fortsatte mina studier i Sverige där jag tog en LLM i Information Technology (2000), LLM i European Intellectual Property Law (2001), båda från Stockholms universitet, samt en LLM i EU and American Law (2001) från Uppsala universitet. 

Jag disputerade 2014 vid Stockholms universitet. Min avhandling, som har titeln ”Opening Pandora’s box”, handlar om skydd för genetiska resurser och traditionell kunskap utifrån ett immaterialrättsligt perspektiv.

Undervisning

Jag är programansvarig för magisterprogrammet European Intellectual Property Rights tillsammans med min kollega docent Åsa Hellstadius. Jag är kursansvarig för Civilrätt B tillsammans med professor Per Jonas Nordell.

Jag har även andra engagemang i undervisningen, inom ramen för bl.a. följande kurser: Civilrätt C, Avancerad Immaterialrätt och Swedish Law in Context

Forskning

Just nu bedriver jag forskning inom ramen för två olika projekt:

Läkemedel och modern evergreening

Projektet undersöker ursprunget till och effekterna av ensamrätter som uppstår till följd av regulatory rights. Projektet fokuserar på det skydd som erbjuds läkemedelsprodukter inom ramen för tilläggsskyddet (Supplementary Protection Certificate), Orphan Drugs-förordningen och Barnförordningen. Målet med projektet är att undersöka och analysera hur dessa rättigheter förhåller sig till varandra och till det traditionella immaterialrättssystemet.

Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation

Film, som alla kulturyttringar, är del av det offentliga samtalet. Frågor kring vem som får göra film och vilka budskap och bilder som kan förmedlas är således avgörande. Den seglivade mansdominansen i filmindustrin är därmed problematisk. Detta projekt förstår film och filmskapande som ett system av representationer. I feministisk filmteori används begreppet representation för att diskutera hur kvinnor och män porträtteras på vita duken. Men representation kan också syfta på kvinnors närvaro i filmbranschen. Genom nedslag i den svenska filmhistorien syftar projektet till att undersöka uttryck för det könade representationssystemet. Hur påverkar närvaron av kvinnliga filmarbetare gestaltningen av kön på film? Under vilka förhållanden får kvinnors filmer tillträde till det offentliga rummet?

Projektet identifierar de politiska, sociala, juridiska, ekonomiska och kulturella villkor som kvinnliga filmarbetare arbetar under, samt undersöker tillfällen då kvinnor försökt förändra dessa. Projektet är multidisciplinärt, vilket möjliggör en analys av kopplingar mellan kvinnors närvaro, arbetsvillkor, hur kön representeras på film och möjligheten att nå ut till en publik. Genom att kombinera perspektiv från filmvetenskap, statsvetenskap och juridik kommer projektet utveckla ett nytt teoretiskt ramverk som knyter samman diskussioner kring kulturell och politisk representation.

Övriga uppdrag

Sedan den 1 januari 2018 är jag jämställdhets- och likabehandlingskoordinator vid Juridiska Institutionen, SU. Det är ett mycket spännande projekt men också en utmaning, att försöka utveckla en miljö där både kollegor och studenter ges samma möjligheter och känner sig lika mycket ”hemma”.

Jag är en av grundarna till Stockholm Intellectual Property Law Review, den första digitala immaterialrättstidskriften i Norden (läs mer på www.stockholmiplawreview.com)

Sedan den 1 januari 2018 är jag en av bloggarna på www.ipkat.com, en av de högst rankade immaterialrättsbloggarna på internationell nivå.

 

 

 

Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa