Stockholms universitet logo, länk till startsida

Peter AnderssonUniversitetslektor

Om mig

Jag är socionom, Fil. dr. i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut, anställd som lektor i socialt arbete med inriktning psykosocialt behandlingsarbete. Jag har disputerat med avhandlingen "Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen. Personalens berättelser" (2021).

Tidigare har jag arbetat med behandling inom främst socialtjänst och kriminalvård och som chef inom den statliga ungdomsvården (SiS). Utöver forskning och undervisning bedriver jag psykoterapi och handledning i egen verksamhet.   

Undervisning

Jag är programansvarig för den grundläggande psykoterapiutbildningen och för den legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut på institutionen.

Jag är kursansvarig för kursen "Klientfokuserade samtal i socialt arbete" (avancerad nivå), basgruppslärare under termin 5 när studenterna har sin praktikperiod samt samtalsledare under samma termin. Jag undervisar också på masterkursen "Våld i nära relationer - barn, familjer och samhällets responser" om behandling för våldsutövare. Handleder även studenter under examensarbete, gärna med inrikting på institutionsvård, våld och emotioner i arbetslivet och olika former av behandlingsstudier. 

Jag undervisar också på psykoterapeutprogrammen, både det legitimationsgrundande programmet och på grundutbildningen. 

 

Forskning

Mitt forskningsområde är våld på institutioner, personalperspektiv på institutioner och institutionsvård. Jag står med på Stockholms universitet expertlista gällande barn och unga, mer preciserat gällande våld mot barn och våld på institutioner: https://www.su.se/forskning/hitta-experten/barn-och-unga-experter-vid-stockholms-universitet-1.618590?open-collapse-boxes=ccbd-v%C3%A5ldmotbarn     

För närvarande driver jag ihop med Sibel Korkmaz projektet ”Våld i nära relationer bland SiS-placerade ungdomar: Dynamiken mellan egna beteendeproblem och att vara offer för våld” finansierat av Brottsoffermyndigheten. 

Jag sitter med i utredningen S 2021:06 Utredningen om barn och unga i samhällets vård (https://sou.gov.se/s-202106-barn-och-unga-i-samhallets-vard/) som expert.  

Jag sitter som consultning editor på tidskriften Psychoanalytic Social Work

Jag har skrivit rapporten "Tjejer måste sluta skicka bilder” En rapport om pojkar, nakenbilder, relationer och åldersskillnader" för ECPAT (2021), se: https://ecpat.se/blogg/tjejer_maste_sluta_skicka_bilder/

Jag har presenterat mitt forskningsmaterial bland annat på följande konferenser:

- The European Sociological Association midterm conference at the the University of Edinburgh, Scotland August 28th–30th, 2018.

- The XV Conference EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents), EUSARF 2018 PORTO, from 2nd to 5th October 2018.

- Forte Talks 26–27 mars 2019. Forskningspresentation under område ”Välfärdssystemets styrning och utveckling”. 

- 3rd European Conference on Domestic Violence. Oslo, 1-4 September 2019.

-  Tredje nationella konferensen om barnavårdsforskning, 1–2 december 2020, Stockholm.  

- EUSARF XVI 2021, September 1–3 | Zürich (Switzerland)
‘The perspective of the Child’ (digital presentation) 

- The Stockholm Criminology Symposium 2022, 13-15 of June

- "En dag om behandling av våldsutövare", 2022-09-30 (Manscentrum). 

Våren 2019 besökte jag Amsterdam University of Applied Sciences, deparment of Social Sicences and Law, där jag presenterade delar av mitt då pågående avhandlingsprojekt.

Tidigare har jag publicerat:

Andersson, P. (2016). Att som psykoterapeut arbeta med våld. Tidskriften Psykoterapi, 3, pp. 16-25.

Andersson, P. (2020). Behandlande arbete med våldsutövande fäder. Mellanrummet. Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi, 40, pp. 25-32.

Andersson, P. (2021). Motöverföring och psykoterapeutiskt hållande i arbetet med en våldsutövare. Tidskriften Psykoterapi, 4, pp. 6-14.

Media (länkar till medverkan i media):

https://www.svd.se/ratt-kunskap-saknas-pa-ungdomshemmen

https://www.etc.se/debatt/sa-forebygger-vi-valdet-pa-ungdomshemmen

https://www.svd.se/bara-hardare-tag-mot-unga-racker-inte

https://www.dn.se/debatt/statliga-ungdomsvarden-kan-ta-sig-ur-krisen-sa-har/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-personal-pa-ungdomshem-har-svart-att-se-sin-egen-roll-i-valdet

https://www.expressen.se/debatt/barnkonventionen-galler-aven-unga-som-begar-brott/ (samförfattad)

https://www.altinget.se/omsorg/artikel/forskare-vaaldet-inom-den-statliga-ungdomsvaarden-gaar-att-bryta

https://www.tfkriminalvard.org/debatt/barnkonventionen-galler-aven-unga-som-begar-brott/ (samförfattad)

https://socialpolitik.com/2021/03/20/sis-anstallda-ser-sallan-sin-egen-roll/

https://https://www.dn.se/debatt/tydligare-reglering-och-insyn-kravs-for-hvb-varden/ (samförfattad) 

https://www.dn.se/debatt/hardare-tag-mot-ungdomar-riskerar-ge-motsatt-effekt/ (samförfattad) 

https://akademikern.se/debatt-vald-pa-sis-hemmen-en-fraga-om-arbetsplatskulturen/ (samförfattad)

Jag har medverkat i följande poddar:

2019-02-20: Podden: ”Våld i nära relationer – det börjar med kärlek”. Titel: ”Vem är våldsutövaren?” https://poddtoppen.se/podcast/1435072316/vald-i-nara-relationer/11-vem-ar-valdsutovaren (medverkar som kliniker/praktiker).

2021-02-15: Podden: ”Idéburen välfärd”. Titel: ”Våld inom institutionsvården.”  https://poddtoppen.se/podcast/1536728804/ideburen-valfard/vald-inom-institutionsvarden-peter-andersson (medverkar som forskare).

2021-02-17: Podden: ”Socialtjänstpodden”. Titel: ”Våld på SiS särskilda ungdomshem”. https://poddtoppen.se/podcast/1176054131/socialtjanstpodden/vald-pa-sis-sarskilda-ungdomshem (medverkar som forskare).

 

 

 

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Yrkeserfarenheter av våld och emotionella strategier. Röster från personalen på de särskilda ungdomshemmen

  2022. Peter Andersson. Socialvetenskaplig tidskrift 29 (2), 151-171

  Artikel

  During the 2000s, the National Board of Institutional Care (SiS) has reported an increase in violent incidents between staff and young people. This article focuses the staffs´ professional everyday life, especially descriptions of how they handle violence in their professional everyday life and what directions the violence takes. The staffs´ everyday work is often depicted on the basis of various dilemmas and tensions, which can affect how they maneuver in terms of how they deal with, and are affected by, violence during their professional working day. The purpose of this article is to illustrate how staff describe the violence they encounter in terms of form, direction and extent, including their own handling of the violence. The theoretical starting point regarding violence is taken from a relational perspective where context, situation, form and intention are important for how violence is understood. The staff’s work is understood with the help of both Hochschild’s and Bolton’s descriptions of emotional work, where emphasis is placed on the development that Bolton pointed out regarding the importance of colleagues regarding feeling-rules. Fifty-three semi-structured interviews were conducted with staff at three different secure units for adolescents in Sweden. The material was organized through a thematic analysis, yielding four themes placed under two headings; ‘A violent scene? A matter of definition’ and ‘Handling violence: strategies employed’. The results show how staff describe youth as the violent party and how they suppress their own emotions. Additionally, staff articulated their own use of violence toward youth and their emotional stance, describing an interpersonal shield that protected them from violence. The results underline the importance of raising questions about the nature of violence in secure units for adolescents and how staff handle such violence in their everyday work. 

  Läs mer om Yrkeserfarenheter av våld och emotionella strategier. Röster från personalen på de särskilda ungdomshemmen
 • Secure Units as Emotional Sites: Staff Perceptions of Fear and Violence at Secure Units for Young People in Sweden

  2022. Peter Andersson. Residential Treatment for Children & Youth, 1-29

  Artikel

  Secure units for adolescents are emotion-filled places for various reasons, yet previous studies have shown that fear seems to be an emotion which is difficult to deal with in these workplaces. This paper examines how secure unit staff describe their workday, focusing on fear. The analysis applies theories about emotional work as well as the concept of fear. The article builds on 53 semi-structured interviews with staff at three secure units for detained boys and girls run by the Swedish National Board of Institutional Care. The findings illustrate different ways in which staff handle emotions, such as fear, at these institutions. Results are discussed with respect to five themes: (a) the importance of control; (b) safety: not a regular workplace; (c) not my anxiety, but the young person’s; (d) security: standing safe with co-workers; and (e) the ambiguous fear. The results show the importance of taking emotions seriously in daily work, as this renders visible how staff emotionally socialize into their organization. Due to a lack of education and professional identity among staff, the socialization process is highly relevant, as it is primarily perceptions of youth and co-workers that control and develop professionalization for staff.

  Läs mer om Secure Units as Emotional Sites: Staff Perceptions of Fear and Violence at Secure Units for Young People in Sweden
 • Countertransference and therapeutic holding: Working with a perpetrator of domestic violence

  2022. Peter Andersson. Psychodynamic Practice, 1-21

  Artikel

  In the context of the treatment of perpetrators of violence, psychodynamic discourse has often focused on individual aggression and other related emotions and mental phenomena, such as anger, rage, cruelty, sadism and brutality. Psychodynamic theory has been less explicit, however, about how to address an individual’s actual violent acts within the psychotherapeutic setting. This article aims to address this gap. It illustrates how psychoanalytic theory – most notably through Winnicott, Fonagy and Glasser – can be used to inform thinking about, and interventions with, men who use violence against their children and partners, using a clinical case that describes psychotherapeutic work with a perpetrator of domestic violence. The article concludes that the psychotherapist’s countertransference is an important tool in working with men who use violence, and highlights the importance of the therapist’s capacity for impulse regulation, emotional understanding, and handling of his or her own aggression.

  Läs mer om Countertransference and therapeutic holding: Working with a perpetrator of domestic violence
 • Victims, perpetrators, scapegoats and Russian dolls

  2021. Peter Andersson. Qualitative Social Work

  Artikel

  A rise of violent incidents at secure units for adolescents has been reported by the Swedish National Board of Institutional Care. Meanwhile, research aiming to understand how staff manage violence seems to be lacking. By examining an in-depth narrative by one staff member, “Meral”, this study aims to understand, on the one hand, how staff describe the violence they encounter in light of the context and situation, and on the other, how they describe their handling of violence from outside the immediate environment. Drawing on Georgakopoulou and Bamberg, identities are understood to be produced and performed within personal narratives from different positions in relation to one’s surroundings. The study shows how Meral’s professional identity is shaped and affected by violence. Of essential importance is the way Meral presents herself to herself: as “not afraid.” A narrative interpretation is that fear does not fit within the framework of the professional identity for staff. A key element of placing essential responsibility on staff to manage violence is keeping lines of communication open, which could be made clearer in policy documents, training and supervision. Therefore, studies like this one could result in the development of communication strategies for staff. This is important because emotional rules can generate emotional cultures that in the long run can be destructive for both staff and young people. Only when the emotional rules are identified can staff develop strategies for dealing with the violent incidents that are part of their professional life in a qualified way.

  Läs mer om Victims, perpetrators, scapegoats and Russian dolls
 • Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen

  2021. Peter Andersson (et al.).

  Avhandling (Dok)

  The aim of this dissertation is to describe how staff working at secure units define violence, the ways in which they say violence affects them emotionally, and the ways they emotionally handle violence. The secure units (särskilda ungdomshem) are managed by the Swedish National Board of Institutional care (Statens Institutionsstyrlese, SiS). The daily work of staff members is often described in terms of various dilemmas, challenges and tensions. Staff work in a context where they are at the intersection between care and punishment. How they respond to these dilemmas, challenges and tensions can affect how they handle violence. The organization (i.e. the institution) requires staff to induce or suppress emotions in order to sustain outward attitudes that produce a proper state of mind. Therefore, secure units are defined as an emotional place for both youth and staff.

  The dissertation consists of four articles that explore different forms and directions of violence in the daily work of staff, and the ways that staff describe the impact of violence on their professional and private lives. The empirical data consist of 53 individual staff interviews (articles 1–3) and five focus groups with 27 staff members (article 4). Three overarching theoretical concepts are deployed: emotional work, narrative and violence.

  The main findings from these papers can be summarized as follows: Staff talked about the extent and forms of violence that characterize their everyday work (articles 1 and 4), mostly in the form of stories where they described being exposed to both psychological and material violence. The frequency of this violence ranged from occasional to daily. Staff also talked about how they emotionally handled both perceived and acted-out violence, and how such violence can affect their professional role (articles 2 and 3). A common strategy seems to be role-taking. That is, staff members think they are exposed to violence in their role as “staff”, not as private individuals. This paves the way for the normalization of violence as a strategy for dealing with everyday professional life. Furthermore, staff attribute violence to youth in an explicit way. This means that staff members find it difficult to reflect on their own responsibility and the fact that they are, in fact, co-creators of most incidents of violence.

  The overall results of the four papers are additionally organized around three themes: (1) the position of the young person: perpetrator, (2) working with violence in a caring context and (3) prohibited workplace emotions. Traces of these themes can be found in all four articles and they are clearly linked to the dissertation’s theoretical concepts. In conclusion, it is possible to describe these three themes as an expression of organizational shortcomings in which the staff are trapped.

  Läs mer om Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen
 • Handling fear among staff: violence and emotion in secure units for adolescents

  2020. Peter Andersson. Nordic Social Work Research 10 (2), 158-172

  Artikel

  The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) has reported a rise in violent incidents between staff and youth placed in secure units. This paper explores how secure unit staff narratively position themselves and youth when speaking about violence, and how staff describe the emotional impact violence has on them. The paper takes two theoretical starting points. First is the concept of emotional labour, including feeling rules, emphasizing that staff work with the emotions of others whilst also being expected to control their own. Second is the idea that the interaction among staff shapes various social representations and positionings. Five focus groups were conducted with staff (n = 27) who worked with both boys and girls at three different secure units in Sweden. The empirical data was first processed through narrative analysis and then by an interaction analysis. The results, presented as four excerpts within four themes, reveal collegial processes of narrative helping that steer group members to find emotional positions when talking about experienced violence, i.e., to find appropriate feeling rules. Furthermore, despite counter-narratives expressed by participants in the focus group, a representation of youth as violent persists. Finally, emotional labour seems to involve working with one’s own feelings and controlling the emotions of youth, not the opposite. The results suggest how important it is for staff to recognize youth from different templates and that violence can take various forms, and furthermore, that it is essential to make the emotion of fear visible in this context.

  Läs mer om Handling fear among staff: violence and emotion in secure units for adolescents
 • Violence, role reversals, and turning points: work identity at stake at a therapeutic residential institution for adolescents

  2020. Peter Andersson, Carolina Överlien. Journal of Social Work Practice

  Artikel

  This article focuses on how one staff member at a therapeutic residential institution negotiates his work identity, exploring how he narrates a violent incident, the formation of work identity, and how the adolescent figures within these processes. Mishler argues that when speaking, we perform identity. As social actors, we select and organize language, telling stories that fit the audience, our intentions, and the occasion. The article is framed both theoretically and methodologically through the assumption that narrative is a fundamental human way of giving meaning to our experiences. Identities are understood as being produced and performed within personal narratives. Thus, in an interview situation, narratives provide an interactive space for personal subjectivities to be expressed and enacted. Drawing on Mishler, we find three essential "turning points" that shape Alex’s work identity: (1) the violent incident, (2) the adolescent’s return to the ward, and (3) Alex’s subsequent change of wards. We interpret Alex’s narrative as a "narrative of resistance" that may have practical day-to-day implications for the field of institutional care and help expand the staff’s clinical toolbox. Further, Alex’s narrative is a vital example of stories of violence, which can be incorporated into policy documents on violence management.

  Läs mer om Violence, role reversals, and turning points: work identity at stake at a therapeutic residential institution for adolescents
 • Emotional adjustments to violent situations at secure units for adolescents: A staff perspective

  2020. Peter Andersson. Emotion, Space and Society 37

  Artikel

  Secure units for adolescents are emotion-filled places. This paper examines how secure unit staff are socialized to match emotions to violent situations in a dynamic social context according to different feeling rules. The analysis applies theories about emotional culture as well as feeling rules. The article builds on 53 semi-structural interviews with staff at three secure units for detained boys and girls run by the Swedish National Board of Institutional Care. The findings illustrate different ways in which staff adjust their feelings in violent situations by both breaking and following rules. Results are discussed with respect to three themes: (1) emotional adjustments tuned to co-workers; (2) emotional adjustments tuned to self; and (3) emotional adjustments tuned to youth behaviour. The results show the importance of taking emotions seriously in daily work, as this makes it possible to visualize how staff emotionally socialize into their organization. Due to a lack of education and professional identity among staff, the socialization process is highly relevant, as it is primarily perceptions of youth and co-workers that control and develop feeling rules for staff.

  Läs mer om Emotional adjustments to violent situations at secure units for adolescents: A staff perspective
 • ‘If you take it personally you break’ Neglected voices on violence in secure units for adolescentssw

  2018. Peter Andersson, Carolina Överlien. Social Work and Social Sciences Review 19 (3), 61-80

  Artikel

  To a large degree, the voices of staff running daily operations in secure units for adolescents, particularly on sensitive issues such as violence and abuse, have been missing. The aim of the present paper is to make these voices heard by investigating what forms of violence staff in secure units encounter in their day-to-day work and to deepen our understanding of how they handle it. The study uses two theoretical starting points. First, the secure unit is understood in terms of Berger and Luckmann’s concept of institutionalisation, emphasising how behaviour and practices develop through well-defined roles. Secondly, inspiration is drawn from Goffman’s notion of frontstage and backstage, highlighting how staff within an institution (i.e. secure unit) enter into different roles. Fifty-three semi-structured interviews were conducted with staff at three different secure units for adolescents in Sweden. The material was organised through a thematic analysis, yielding six themes placed under two headings; ‘A violent scene? A matter of definition’ and ‘Handling violence: strategies employed’. The results show how staff describe youth as the violent party and how they suppress their own emotions. Additionally, staff articulated their own use of violence toward youth and their emotional stance, describing an interpersonal shield that protected them from violence. The results underline the importance of raising questions about the nature of violence in secure units for adolescents and how staff handle such violence in their everyday work.

  Läs mer om ‘If you take it personally you break’ Neglected voices on violence in secure units for adolescentssw

Visa alla publikationer av Peter Andersson vid Stockholms universitet