Profiles

Peter Andersson. Foto: Rickard Kihlström

Peter Andersson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 13 32
E-post peter.andersson@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 618
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag påbörjade mina doktorandstudier hösten 2016 och jag skriver på en avhandling om våld inom institutionsvården (SiS) för ungdomar utifrån ett personalperspektiv.

Huvudhandledare: Carolina Överlien

Bihandledare: Marie Sallnäs

 

Jag är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut. Innan jag började doktorera arbetade jag med behandling, främst med relationsvåld. Jag arbetade då i Kriminalvården och Socialtjänst. Jag har också tidigare arbetat inom SiS. Utöver mina doktorandstudier bedriver jag psykoterapi i egen verksamhet.   

Undervisning

Jag undervisar på masterkursen 'Våld i nära relationer - barn, familjer och samhällets responser'.

Jag är kursansvarig för kursen 'Professionella samtal II'.

Forskning

Inom ramen för min avhandling har jag för tillfället publicerat två artiklar:

Andersson, P., & Øverlien, C. (2018). ‘If you take it personally you break’ Neglected voices on violence in secure units for adolescents. Social Work & Social Sciences Review, 19(3), 61-80. https://journals.whitingbirch.net/index.php/SWSSR/article/view/1191

 

Andersson, P. (2019). Handling fear among staff: violence and emotion in secure units for adolescents. Nordic Social Work Research DOI.org/10.1080/2156857X.2019.1583598                                                                                                 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2156857X.2019.1583598

Jag har presentera mitt forskningsmaterial på följande konferenser:

(1) The European Sociological Association midterm conference at the the University of Edinburgh, Scotland August 28th –30th, 2018.

(2) The XV Conference EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents), EUSARF 2018 PORTO, from 2nd to 5th October 2018.

(3) 3rd European Conference on Domestic Violence. Oslo, 1-4 September 2019.

 

Våren 2019 besökte jag Amsterdam University of Applied Sciences, deparment of Social Sicences and Law, där jag presenterade delar av mitt pågående avhandlingsprojekt.

 

 

Sedan tidigare har jag publicerat artikeln:

Andersson, P. (2016). Att som psykoterapeut arbeta med våld. Tidskriften Psykoterpi, (3).

 

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa