Profiles

Per Höjeberg

Per Höjeberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 64
E-post per.hojeberg@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 337
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

 

Om mig

Under nästan 30 år undervisade jag på grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad, sedan 2012 är jag anställd vi institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik som universitetslektor i historiedidaktik.

Undervisning

Jag är kursansvarig för självständiga arbeten på grundnivå och handleder där studenter och fungerar som examinator. Jag undervisar även i historiedidaktik och gör VFU-besök och håller trepartssamtal under studenternas praktikperioder.

Forskning

2016 disputerade jag vid Lunds universitet på en utbildningsvetenskaplig avhandling: Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen. För närvarande ägnar jag mig åt forskning kring historieanvändning.

 

Senast uppdaterad: 23 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa