Stockholms universitet

Per LarssonKommunikatör

Om mig

Kommunikatör. Jag är koordinator för forskningskommunikation vid Stockholms universitet och sammankallande för redaktionella gruppen som arbetar med redaktionellt innehåll vid universitetet. Jag skriver artiklar för webben och är en av redaktörerna för Universitetets nyhetsbrev. Dessutom är jag miljörepresentant vid Kommunikationsavdelningen.