Stockholms universitet

Pontus FolkessonDoktorand

Om mig

Forskningsområden:

  • Tidigmodern tid
  • Utbildningshistoria
  • Statsformering
  • Urbanhistoria

Pågående forskning:

Min forskning handlar om den svenska skolans organisation under 1600-talet. Det var en tid då utbildningsväsendet genomgick stora förändringar. Flertalet nya skolor och universitet grundades, gymnasieskolan introducerades liksom en rad nya skolreformer. I min avhandling Att skola en stormakt: Framväxten av 1600-talets skolsystem genom lokalsamhällets aktörer undersöker jag hur städernas skolor reformerades, expanderade och utvecklades till ett skolsystem i och med 1649 års skolordning.