Stockholms universitet logo, länk till startsida

Annika RaboProfessor emerita

Om mig

Annika Rabo är professor emeritus. Innan hon 2008 blev professor i socialantropologi vid Stockholms universitet var hon lektor i socialantropologi vid Linköpings universitet, forskare vid Vetenskapsrådet, samt vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer - CEIFO – vid Stockholms universitet. Annika Rabo doktorerade 1986 i socialantropologi vid Stockholms universitet med en avhandling om de politiska och sociala effekterna av ett gigantiskt bevattningsprojekt i Raqqa-provinsen i nordöstra Syrien. Efter detta första antropologiska fältarbete har hon sedan slutet av 1970 talet genomfört ett antal studier i Syrien, men också i Libanon, Jordanien och Sverige.

Tidigare enskilda projekt inkluderar ett, utfört i slutet av 1980-talet, om uppfattningar om ”utveckling” samt hur dessa kommuniceras och reproduceras inom utbildningsväsende och massmedia i Jordanien och Syrien, samt ett - från slutet av 1990-talet - om handelsmän i Aleppo,  vidare mellan 2005 och 2009 ett om debatter om familjerättsreformer i Syrien, samt ett om familj och familjerätt bland transnationella syrier. Hon ledde också mellan 2005 och 2009 det mångvetenskapliga projektet ”Lärarutbildning i ’mångfalds-Sverige’: klass, kön och etnicitet i en jämförandestudie”. 2011-2013 ansvarade Annika Rabo för det flervetenskapliga projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy. Exempel från Libanon, Sverige och Turkiet” där forskare från dessa tre länder ingick.  Under samma period ledde hon också projektet ”Service och omsorg i transnationella rum” där hon tillsammans med professor Erik Olsson undersökte assyrier/syrianer i Sverige, och svenskar i södra Spanien.

 Tillsammans med naturgeografen Ulrik Mårtensson och agronomen Lazhar Gammoudi undersökte Annika Rabo i ett Formas finansierat projekt 2017-2018 spår och minnen av ett markvårds- och forskningsprojekt i centrala Tunisien där svenska och tunisiska unga forskare, tunisiska agronomer och jordbruksutvecklare arbetade från 1982-1993. Den långa krisen i Syrien har fått Annika Rabo att återvända till frågor om jordbruk och försörjning. Tillsammans med professor  Bengt Karlsson vid socialantropologiska institutionen  redigerade hon en bok om  samverkan och relationer mellan människor och fröer. Hon följer vidare spåren av syriska fröer till Libanon och Marocko.

Annika Rabo har vidare varit engagerad i COMPACT,  ett mångvetenskapligt europeiskt nätverk med mer än hundra medlemmar som forskar om konspirationsteorier. Nätverket finansieras av COST våren 2016 till våren 2020 (conspiracytheories.eu). 

I sin forskning har analys av kategoriseringar och klassificeringar samt analys av staten, byråkratier och policy liksom relationer stat-medborgare varit centrala i Annika Rabos vetenskapliga verksamhet. Hon har också intresse för analys av språk, makt och tolkningsföreträden.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Seedways: The Circulation, Control and Care of Plants in a Warming World

  2021. .

  Bok (red)

  This book is about seeds and why and how seeds matter today, as in the past. Under the main headings Biopower, Agrobiodiversity, Circulation/mobility, and Seeds and their caretakers, the human-seed relationship is explored from different viewpoints. In a historical perspective the co-evolution of plants and humans can be traced through myths, rituals and cultural practices. In our present-day world of accelerating climate change, expansion of monocultural plantations and loss of biodiversity, collecting, saving and securing seeds has become a global concern. The ritual significance of seeds, seed control and agricultural development, and official policies versus cultural practices are among the themes discussed. Engaging with seeds also raises critical political questions about control over the material basis of our existence, that is, the main food crops.

  The volume is the result of a two-day international symposium held at the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in Stockholm 2018.

  Authors: Guntra A. Aistara, Kaj Århem, Roy Ellen, L. Jamila Haider, Tracey Heatherington, Bengt G. Karlsson, Dolly Kikon, Matti W. Leino, Birgit Müller, Rebecca Öhnfeldt, Annika Rabo, Ola Tveitereid Westengen & Rami Zurayk

  Läs mer om Seedways
 • Syrians in Sweden: Constructing Difference Regarding Gender and Family

  2021. Annika Rabo, Paula Estrada Tun, Emma Jörum. The Journal of Refugee Studies 34 (2), 1291-1306

  Artikel

  In this article, we look at the discourse used by the Swedish state in describing non-European migrants, among them Syrians, and how this has constructed cultural divisions between ‘native’ Swedes and Syrian migrants. We reveal how non-European immigrants are depicted and treated by the state as coming from ‘patriarchal’ and ‘collectivist’ cultures and are therefore in need of development. We then connect this framing of migrant culture to how honour-related violence is constructed by the state and public institutions and explain how such a framing of violence is problematic. We also look at how some Syrian migrants have in turn employed stereotypical language in their depiction of Swedish culture and the Swedish state. Engaging with existing work on ethnic groups and boundaries, we find that this boundary-making process by both migrants and the state produces a perception of difference among groups.

  Läs mer om Syrians in Sweden

Visa alla publikationer av Annika Rabo vid Stockholms universitet