Profiles

Jane Reichel

Jane Reichel

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 26 14
E-post jane.reichel@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 910
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Forskning

Jane Reichels forskning fokuserar på vad globalisering i allmänhet och europeiseringen i synnerhet betyder för förvaltningen, dess roll inom staten och i relation till EU och andra organisationer. Frågor av intresse rör hur nätverk av myndigheter som agerar bortom staten styrs och kontrolleras, hur förvaltningsrättsliga ideal om effektiva, transparanta och rättssäkra beslutsprocesser uppnås bortom nationalstaten och hur skydd för personuppgifter kan garanteras. Under senare år har frågorna i stor utsträckning studerats inom ramen för medicinsk forskning och biobanker.

Jane Reichel är associerad till Center for Research Ethics &  Bioethics, Uppsala univeristet

Undervisning

Undervisningen bedrivs i första hand på grundkursen i förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, på specialkurserna förvaltningsprocess och migrationsrätt samt på mastern i EU-rätt

Interna uppdrag

Ställföreträdande prefekt

Externa uppdrag

Redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift, 2014

Medlem av Insynsrådet vid Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, 2019

Medlem av Karolinska institutets etiska råd, 2018

Medlem av Ethics Help Desk, Center for Research Ethics &  Bioethics, 2018

 

Filer

Senast uppdaterad: 20 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa