Stockholms universitet

Richard HagerUniversitetslektor

Om mig

Richard Hager är docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt. Han är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law. Han är ämnesföreståndare för fastighetsrätt samt, tillsammans med Elisabeth Ahlinder kursföreståndare för Civilrätt D. Han undervisar på grundkursen Civilrätt D samt specialkursen Central fastighetsrätt.

 

Hager bedriver forskning i första hand inom allmän och speciell fastighetsrätt. Hans doktorsavhandling från 1998 ”Värderingsrätt - Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation” behandlar ytterst frågan om hur en korrekt ersättning, bl.a. avseende ett marknadsvärde och en rörelseskada, ska bestämmas vid expropriation och annan markåtkomst. Hager har bl.a. gett ut läroböckerna ”Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt häfte 1 och 2” (tillsammans med Hellner och Holmqvist Persson), ”Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom” tillsammans med Bengtsson och Victorin, ”Kommersiell hyresrätt” tillsammans med Victorin, Badur och Flodin samt ”Allmän fastighetsrätt. Fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor” tillsammans med Victorin.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Richard Hager vid Stockholms universitet