Profiles

Richard Hager

Richard Hager

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 31 70
E-post richard.hager@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 884
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Richard Hager är docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt. Han är ämnesföreståndare för fastighetsrätt samt, tillsammans med Elisabeth Ahlinder kursföreståndare för Civilrätt D. Han undervisar på grundkursen Civilrätt D samt specialkursen Central fastighetsrätt.

 

Hager bedriver forskning i första hand inom allmän och speciell fastighetsrätt. Hans doktorsavhandling från 1998 ”Värderingsrätt - Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation” behandlar ytterst frågan om hur en korrekt ersättning, bl.a. avseende ett marknadsvärde och en rörelseskada, ska bestämmas vid expropriation och annan markåtkomst. Hager har bl.a. gett ut läroböckerna ”Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt häfte 1 och 2” (tillsammans med Hellner och Holmqvist Persson), ”Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom” tillsammans med Bengtsson och Victorin, ”Kommersiell hyresrätt” tillsammans med Victorin, Badur och Flodin samt ”Allmän fastighetsrätt. Fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor” tillsammans med Victorin.

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa