Stockholms universitet

Renata IngbrantUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor i polska, docent i slaviska språk med inriktning mot polska (2021), filosofie doktor i slaviska språk och litteraturer (2007) efter doktorandstudier vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och Baltic and East European Graduate School (BEEGS), Södertörns högskola. Prefekt vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska sedan 1 augusti 2022.

Jag är född och uppvuxen i Polen. Jag har varit knuten till Slaviska institutionen (numera Slaviska avdelningen) sedan 1990-talet, först som student i ryska och polska, senare som doktorand i slaviska språk och lärare i polska. År 2001 blev jag antagen som doktorand på Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola och skrev min avhandling under handledning av prof. Leonard Neuger (SU) och prof. Ebba Witt-Brattström (SH). Jag disputerade 2007 på en avhandling om poeten Anna Świrszczyńska ur ett genusperspektiv. Efter disputationen återvände jag som lärare och post-doc till Stockholms universitet. Sedan dess har jag undervisat i polska samt polsk litteratur och kultur på alla nivåer, utvecklat nya fristående kurser och handlett ett flertal kandidat- och magisteruppsatser. 

Medlemskap och förtroendeuppdrag:

2016–2022 medlem i redaktionen för den internordiska och internationella tidskriften Scando-Slavica som utges av Nordiska slavistförbundet

Ledamot i Svenska slavistförbundet 

Medlem i Nordiska slavistförbundet

Priser

2015 års Elsa Swenson-stipendiat.

Undervisning

Jag har har undervisat i polska vid SU sedan 1997 och har lång erfarenhet av undervisning i polsk grammatik, språkfärdighet, litteratur, kultur, historia och samhälle samt handledning av uppsatsskrivande på grundnivå och avancerad nivå. 

Vårterminen 2023

Polska 2: Formlära och ordbildning

Polska 3: Syntax och fraseologi

Fristående kurser 

Förintelsen i polsk litteratur 

 

Handledning

 

Magisteruppsatser:

Maria Skoczyńska (2020). "Ironia Zuzanny Ginczanki." Slaviska språk, Stockholms universitet.

Marta Gładych (2020). "Eli, Eli Wojciecha Tochmana. Tekstowe i obrazowe przedstawienie Innego." Slaviska språk, Stockholm universitet

Karolina Szul (2019). "Macierzyństwo w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Manueli Gretkowskiej." Slaviska språk, Stockholms unviersitet

Jan Lodziński (2016). "Romantyczna androgeniczność na podstawie Poganki Narcyzy Żmichowskiej i Frankensteina Mary Shelley." Slaviska språk, Stockholms universitetet.

Tomasz Feliks (2014). "Wybrane zagadnienia poetyki Lodu Jacka Dukaja w kontekście twórczości Fiodora Dostojewskiego." Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

Magdalena Nosal (2014). "Ukryta autobiografia Agnieszki Osieckiej. Próba analizy treści zapisków autobiograficznych zgomadzonych w Bibliotece Narodowj w Warszawie." Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

Kandidatuppsatser:

Jolanta Kucharska (2021). "Intermedial analys av musikaliska aspekter i Olga Tokarczuks Ariadne på Naxos och Agnieszka Smoczyńskas Aria Diva." Slaviska språk, Stockholms universitet.

Eva-Kersti Almerud (2018). "Gränsöverskridande i Olga Tokarczuks roman Prowadź swój pług przez kości umarłych." Slaviska språk, Stockholms universitet.

Mateusz Miesiąc (2018). "Krytyka mechanizmów kontroli społecznej w prozie Stanisławy Przybyszewskiej." Slaviska språk, Stockholms universitet.

Oleksandra Stechak (2017). "Teraz pozostaną po nim już tylko obrazy... Pamięć o ojcu-artyście w wierszach Anny Świrszczyńskiej." Slaviska språk, Stockholms universitet.

Agnes Franzén (2013). "Modern, Kvinnan & Mannen, Kroppen: En komparativ närläsning av ett urval dikter av Sonja Åkesson och Anna Świrszczyńska." Slaviska institutionen, Stockholms universitet

Karolina Karolczak (2010). "Adaś Miauczyński i dylematy polskiego inteligenta. Obraz mężczyzny lat 90-tych w sztuce Marka Koterskiego "Dzień Świra"." Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

 

Pedagogiska meriter

 

Ht 2015: Universitetslärarutbildning UL2 (motsvarande 7,5hp) vid Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

Ht 2013: Forskarhandledning i teori och praktik (motsvarande 3hp), Stockholms universitet

Ht 2010: Universitetspedagogik 1 (motsvarande 3hp), Stockholms universitet

Forskning

 

Forskningsprofil

Min forskning har varit inriktad mot genusstudier, men som forskare har jag rört mig inom olika områden (litteratur, kultur, historia, politik) och fält (kvinnohistoria, maskulinitetstudier, minnesstudier och studier om Förintelsen). Ett av mina projekt handlade bl.a. om abortdebatten i Polen, och ett annat – om ”maskulinitet i förändring” i polsk litteratur från slutet av 1800-talet. På senare tid har jag 

Nyckelord: modern polsk litteratur; kvinnlig lyrik; Anna Świrszczyńskas poesi; feministisk litteraturteori; genusstudier; maskulinitetstudier.

Projekt

2011-2014: "In Search of the New Man: Changing Masculinities in Late-Nineteenth-Century Polish Novels" finansierad av Riksbankens Jubileumsfond (post-dok i ”Levande språk”)

In Search of the New Man Changing Masculinities in Late Nineteenth-Century Polish Novels (Publ. i Polish Review 2014)

The "New Man" and Male Homosocial Desire in Late Nineteenth-Century Novels (Publ. i Mundo eslavo 2014)

2008-2010: "Maskulinitet i omogenhetens tid. Samhällsdebatter i polsk press efter 1989" (Finansierat av Ahlström och Terserus Stiftl.) 

Kvinnligt och manligt i Polen: Två studier om genus, kultur och politik (2013)

Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies (2018)

 

Samverkan

2019

Föreläsning på Kungliga Operan på temat "Karol Szymanowski och modernismen: jaget, erotiken, myten" i samband med vårens uppsättning av Szymanowskis opera Kung Roger.

Medverkan i Sveriges Radios Kulturreportaget i P1 "Hemsökelse och skuldkänsla i ny polsk litteratur om Förintelsen."

Medverkan i Sveriges Radios talkshow "Nordegren & Epstein" i P1: "Kan Nobelpriset ena ett splittrat Polen?"

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Special Issue: Jagiellonian Heritage in Poland, Lithuania, Sweden and Finland

  2022. Ewa Cybulska-Bohuszewicz, Renata Ingbrant. Scando-Slavica 68 (2), 203-212

  Artikel

  This special issue of Scando-Slavica is devoted to the Polish-Lithuanian-Swedish-Finnish heritage relating to the Jagiellonian dynasty, and for obvious reasons revolves around the person of Queen Catherine Jagiellon (Polish: Katarzyna Jagiellonka, Lithuanian: Kotryna Jogailaitė, Swedish: Katarina Jagellonica, Finnish: Katariina Jagellonica; 1 November 1526 – 16 September 1583) and her legacy. Articles collected in this issue are the result of the project “Jagiellonian Heritage as a platform for dialogue between Poland and Finland”, financed by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), carried out between October and December 2020 under the leadership of Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw) in cooperation with University of Jyväskylä in Finland represented by Susanna Niiranen. The aims of the project were twofold: presenting and promoting the legacy of the Jagiellonians in the Nordic countries and creating a network of researchers from various academic centres in Poland, Sweden, Finland and Lithuania who undertook the task of mapping ongoing research, identifying different historical sources found in national archives and libraries and defining common features in the history and culture of these countries.

  Läs mer om Special Issue
 • THE TRANSGRESSIVE AGENCY OF THE CROSS-DRESSING SOLDIER

  2020. Renata Ingbrant. Engendering Transnational Transgressions, 49-65

  Kapitel

  The chapter deals with the history of a woman soldier, a participant of the Polish national insurrection of 1863, Anna Henryka Pustowójtówna (1838–1881). Among the pictographic and historiographical representations of women involved in the combat, the image of Pustowójtówna in a man’s uniform stands out as most iconic, although her legacy today is undecided. The chapter discusses the transgressive agency of the figure of a cross-dressing soldier as well as the emancipatory idea of a citizen-soldier versus the normalizing power of literary convention. It also reflects on the specific position of women heroes in Polish collective in an attempt to understand why Pustowójtówna has been absent from women’s history and feminist discourse of today.

  Läs mer om THE TRANSGRESSIVE AGENCY OF THE CROSS-DRESSING SOLDIER
 • Michalina Wisłocka’s The Art of Loving and the Legacy of Polish Sexology

  2020. Renata Ingbrant. Sexuality & Culture

  Artikel

  This article discusses the development of Polish sexology as well as the challenges of sex education in Poland in general and the implications of Michalina Wisłocka’s work within the field of adult sex education in particular, both from a historical perspective and against the background of sociopolitical circumstances and the backlash in the sexual politics of today’s Poland. Michalina Wisłocka (1921–2005) is the author of Sztuka kochania [The Art of Loving] from 1978—the most widely read Polish handbook on sex, sexuality and eroticism. Although there has not been a sexual revolution in Poland, the success of the book may be considered revolutionary as it had an enormous impact on sexual awareness among the Poles at least for two decades after its publication. Nowadays, the book is considered groundbreaking as regards its normalizing effect on the language of sex, despite the omnipresence of gender role stereotypes. Even so, the revival of Wisłocka that has been seen in Poland in recent years is quite remarkable because the book appears traditional and largely outdated from today’s perspective. In the context of the postsocialist retraditionalization of sexual politics in Poland, however, the revived interest in Wisłocka seems less ambiguous since it can be perceived both as a sign of backlash and a sign of renewed demand for sexual knowledge and education.

  Läs mer om Michalina Wisłocka’s The Art of Loving and the Legacy of Polish Sexology
 • Kobiecy antyświat w poezji Anny Świrszczyńskiej

  2018. Renata Ingbrant. Formy (nie)obecnośc, 261-270

  Kapitel

  In Świrszczynska's poems, the perception of the world from an ostentatiously feminine perspective aims at a radical revision of femininity in literature. Świrsczyńska introduces inte her poetry the "outlawed feminine" and, as a result, revolutionises the language of poetry and poetic representation and, as a result her poems become the quintessence of female experience. The re-evaluation of this experience makes her one of the most radical feminist voices in the Polish poetry.

  Läs mer om Kobiecy antyświat w poezji Anny Świrszczyńskiej
 • From Her Point of View

  2007. Renata Ingbrant (et al.).

  Avhandling (Dok)

  This book is a monograph about Anna Świrszczyńska’s poetry. It may be described as one woman’s attempt to read another woman’s literary work by taking into account established canons as well as the tools of feminist literary analysis. Part One begins with a discussion of Świrszczyńska’s biography (Chapter One). It then moves on to an overview of critical (mainly male) reactions to Świrszczyńska’s work (Chapter Two), with special regard to Czesław Miłosz’s contribution to its interpretation and popularization (Chapter Three). In Part Two there are three principal discussions: 1) of Anna Świrszczyńska’s early work Wiersze i proza [Poems and Prose] (1936), in which the poet develops her specific female view of European art and culture as disintegrated into incongruent fragments. Her premonition of the apocalypse, which is soon to be fulfilled in the events of World War II, finds its expression in the poet’s desperate attempts to unite the fragments of a shattered culture into individualized versions of myths (Chapter Four); 2) of the collection Budowałam barykadę [Building the Barricade] (1974), in which what is most crucial to the poet (biographically and poetically) is expressed – the encounter with human suffering in an inhuman world. Following this, her poetic view of the mortal body exposed to suffering under an empty sky becomes a well established motif in her work (Chapter Five); 3) of the collection Jestem baba (1972), in which Świrszczyńska introduces into poetry, by making the non-poetical “baba” her lyric heroine, the “outlawed feminine” and, as a result, revolutionizes the language of poetry and poetic representation, which leads in turn to liberating herself from the hegemony of the totalizing male gaze. In this way her anti-world is created (Chapter Six). The “world” is understood here as a male term – one might say that Świrszczyńska creates a “woman’s anti-world” as a place where the woman herself has to regain the right to name things according to her own terms.

  Läs mer om From Her Point of View
 • In Search of the New Man

  2014. Renata Ingbrant. The Polish Review 59 (1), 35-52

  Artikel

  This article is a part of an ongoing study, the purpose of which is to map masculinities under transformation in late nineteenth-century Polish prose, and particularly in the works of Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, and Wacław Berent. Drawing on developments taking place in society at that time, the article explores the new types of literary heroes that appear in Polish literature toward the end of the nineteenth century: the decadent antihero, the aristocrat Leon Płoszowski as well as “newcomers” to the capitalist society, the “New Men,” Stanisław Wokulski, Tomasz Judym, and Kazimierz Zaliwski. The article argues that, even though the new models of masculinity that the protagonists represent pose a certain challenge to the prevailing romantic models, the characters remain entrapped in literary conventions that inscribe specific gender roles on literary heroes.

  Läs mer om In Search of the New Man

Visa alla publikationer av Renata Ingbrant vid Stockholms universitet